Nieuws Actueel

Toename ondernemers maar ook meer faillissementen in 2019

Zonnig economisch nieuws: per saldo kwamen er in de eerste maanden van dit jaar bijna 50.000 nieuwe bedrijven bij. Maar in vergelijking met de laatste drie maanden van 2018 vroegen meer ondernemers een faillissement aan bij de rechtbank, hoewel er sprake is van een neerwaartse trend.

Redactie De Ondernemer / MVO 26 april 2019

Bedrijvenverzamelgebouw

Dat stelt Graydon in een rapport over de bedrijvigheid in Nederland van afgelopen kwartaal. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2018 startte meer ondernemers afgelopen drie maanden een eigen bedrijf (+2,1%).

In de eerste drie maanden van 2019 zijn 77.248 bedrijven gestart, 28.932 zijn opgeheven en 968 bedrijven gingen failliet. Dit sorteert in zeker 47.348 nieuwe bedrijven, aldus het informatiebedrijf.

Detailhandel

,,Ook het aantal opgeheven bedrijven is dit eerste kwartaal flink gedaald”, zegt Gert van den Berg van Graydon. ,,Tegelijkertijd zien we dat het aantal faillissementen licht is toegenomen, na een voortdurende daling in de afgelopen kwartalen.” In de groot- en detailhandel gaan de meeste ondernemingen op de fles, gevolgd door de bouwnijverheid en financiële instellingen.

Gekeken naar Nederland vallen vooral de regionale verschillen op. Zo is het aantal faillissementen het meest toegenomen in Overijssel (+57,8%), Friesland (+29,2%) en Zeeland (+23,1%), terwijl de grootste dalingen te vinden zijn in Groningen (-25%), Drenthe (23,3%) en Zuid-Holland (-12,7%).

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn Flevoland (-30,3%) en Overijssel (-9,0%) de enige twee provincies met minder faillissementen, terwijl Limburg een flinke toename laat zien (+70,8%).

In hetzelfde rapport stelt Graydon dat het overigens goed gaat met de bestaande bedrijven. Die zijn gezamenlijk 116,7% gegroeid. Deze groei berekent het informatiebedrijf door het aantal ondernemingen af te trekken van het aantal faillissementen en opheffingen. Ondernemingen actief in de landbouw en visserij én zakelijke dienstverlening boekten de grootste plussen.