Nieuws Actueel

'Toolkit' moet Zeeuwse recreatiebedrijven helpen bij innovatie

Ontwikkelingsmaatschappij Impuls levert de toeristische sector binnenkort een 'toolkit'. Daarmee kunnen ondernemers hun bedrijf vernieuwen, meldt de PZC.

Frank Balkenende (PZC) 16 september 2016

Domburgzeeland1065

De provincie wil dat recreatiebedrijven innoveren, investeren in kwaliteit en zich meer onderscheiden van concurrenten buiten Zeeland.

Expertteam

In de digitale dienstverlening en kwaliteitsverbetering van verblijfsaccommodatie liggen er nog volop uitdagingen in Zeeland.

Impuls concentreert zich dit jaar op de verblijfsrecreatie. Voor ondernemers verschijnen er innovatievouchers. Ook kunnen ze een expertteam in huis halen. De provincie betaalt 23.000 euro aan de ontwikkeling van de 'gereedschapskist' die samen met ondernemers wordt ingericht voor zowel verblijfsrecreatie als voor bijvoorbeeld dagattracties. Van ondernemers wordt straks een bijdrage verwacht.