Nieuws Actueel

Touwtrekken om banen in Haaksbergen en Enschede

Volgens het CBS nam vorig jaar in heel Nederland de werkloosheid af, behalve in Enschede en Haaksbergen. De beide wethouders zijn verbaasd. Dit meldt De Twentsche Courant Tubantia.

Esther Rouwenhorst | Foto: Stock 23 februari 2017

"Ik snap niet hoe het CBS aan die cijfers komt." Wethouder Annette Nijhuis van Haaksbergen is verbaasd over de berekening die het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert. De werkloosheid steeg volgens het CBS vorig jaar met 1,2 procent in Enschede. In Haaksbergen zelfs met 7,4 procent. De enige twee stijgers in Nederland. Volgens Nijhuis nam de werkloosheid in Haaksbergen juist af. Ze noemt de laatste Arbeidsmarktmonitor van Regio Twente. Volgens de regio vertaalt de landelijke economische groei zich in meer banen in Twente. De Arbeidsmarktmonitor toont een sterkere daling van het aantal geregistreerde werkzoekenden dan landelijk (min 15,2 procent). Een positieve trend die, in mindere mate, ook voor Haaksbergen geldt. Nijhuis: "Het aantal werkzoekenden in Haaksbergen is gedaald van 1.048 in december 2015 naar 970 eind 2016. Een daling van 7,4 procent."

Werkloosheid

Het verschil tussen CBS en Regio Twente zit hem in hoe werkloosheid wordt geïnterpreteerd. Toch laten Enschede (min 9,9 procent) en Haaksbergen (min 7,4 procent) in de Arbeidsmarktmonitor op alle fronten een daling van werkloosheid zien ten opzichte van 2015. Uitzondering zijn de geregistreerde werkloze 50-plussers in Haaksbergen. Terwijl elders in Twente in die leeftijdscategorie de werkloosheid daalde, kwamen er in Haaksbergen dertien bij. Nijhuis: "Waar we standaard aandacht hebben voor jeugdwerkloosheid hoop ik dat we Twentebreed vanaf dit jaar meer gaan investeren in 50-plussers. Het gaat hier in de regel om bijzonder gemotiveerde mensen. De economie trekt aan, ik wil nu gasgeven."

Economische dynamiek

Verbaasd over de verschillen tussen de cijfers van CBS en Regio Twente, heeft de Enschede wethouder Patrick Welman de uitkomsten laten analyseren. "Daaruit blijkt dat Enschede zich in een bijzondere situatie bevindt. Door de economische dynamiek in Enschede zijn vorig jaar meer mensen dan verwacht op zoek gegaan naar een baan." Zoals niet-uitkeringsgerechtigden die zich weer melden op de arbeidsmarkt. Mensen die niet staan ingeschreven bij UWV, waarop de Arbeidsmarktmonitor is gebaseerd, maar wel als werkzoekende zijn meegenomen door het CBS.

Dat betekent dat de concurrentie op de Enschedese arbeidsmarkt flink is toegenomen, ondanks een stijging van het aantal banen in de gemeente. "De groei van het aantal banen in 2016 is nog niet bekend, maar lijkt onvoldoende om de grote groep die zich nu op de arbeidsmarkt meldt aan te kunnen."

Nieuwe aanpak

Werkzoekenden uit de regio dragen bij aan toegenomen spanning op de Enschedese banenmarkt. Reden voor Welman om in te zetten op meer banen. "Daar waar nog honing in de bloem zit moeten we samen met ondernemers en het ROC een aanpak bedenken. Daarmee hoop ik een plusje in het aantal banen te zien, dat zich doorvertaalt in de werkloosheidscijfers."