Nieuws Actueel

Bedrijventerrein Trekdijk nodig voor uitbreiding bedrijven

Logistieke bedrijven kunnen op Walcheren niet uitbreiden, tenzij Middelburg bedrijventerrein Trekdijk aanlegt langs de A58 bij Nieuw- en Sint Joosland, schrijft het PZC.

Maurits Sep 15 maart 2017

Trekdijk

Of het genoeg is om Vlissingen te overtuigen moet nog blijken, maar Ecorys steunt de claim van Middelburg dat het bedrijventerrein Trekdijk nodig is. Alleen daar is genoeg ruimte om vooral logistieke bedrijven de ruimte te bieden die ze nodig hebben.

Rapport

Dat blijkt uit een rapport dat Ecorys heeft gemaakt op verzoek van de gemeente Middelburg. Nieuwe inzichten verschaft het rapport niet over het door Middelburg gewenste bedrijventerrein langs de A58 bij Nieuw- en Sint Joosland. Toch is het rapport van groot belang voor de gemeente: het bevestigt de claim van Middelburg dat er behoefte is aan dit terrein.

Ruimtebeslag

Ecorys onderbouwt dat met een aantal bouwstenen. De eerste is dat de meeste vraag naar bedrijfsgrond is te verwachten op Arnestein. Dat komt mede doordat de bedrijven daar fysiek meer ruimte per werknemer nodig hebben. Op Arnestein is dat ruimtebeslag vier keer zo groot als op bijvoorbeeld de Kenniswerf in Vlissingen. Bovendien zitten daar nu logistieke bedrijven die willen uitbreiden. Op Arnestein hebben ze die mogelijkheid niet en dus zoeken ze die elders. Maar, constateert Ecorys, op Walcheren is die ruimte er niet. Er zijn geen kavels van twee hectare of meer. Alleen de Trekdijk - dat achttien hectare groot moet worden - kan in die behoefte voorzien.

Alternatieven te klein

De enige twee alternatieve bedrijventerreinen die op Walcheren aangelegd worden, zijn te klein. De uitbreiding van Baskensburg in Vlissingen komt met 6,5 hectare een beetje in de buurt, maar ligt voor logistieke bedrijven te ver van de A58 af. Buitenhaven-West, ook in Vlissingen, wordt netto ongeveer één hectare groot.

Lees ook: Wachtlijst Bedrijventerrein Vlaschaard in Eede

Concurrentie

Dit geeft Middelburg het argument om Vlissingen duidelijk te maken dat de Trekdijk geen concurrentie vormt. Dat blijkt ook uit een andere opmerking van Ecorys: logistieke bedrijven kiezen voor Middelburg, Vlissingen trekt juist onderwijs, gezondheid en welzijnszorg aan. Dat heeft voor Vlissingen een groot voordeel: de bedrijven hebben minder ruimte nodig en leveren meer werkgelegenheid op.

Eigenbelangen

Met het rapport van Ecorys in de hand gaat Middelburg opnieuw met Veere en Vlissingen in gesprek over een Walcherse visie op bedrijventerreinen. De afgelopen jaren liepen die gesprekken steeds stuk op onenigheid over de gemeentelijke eigenbelangen. Middelburg houdt vast aan de Trekdijk en Vlissingen ziet dat als ongewenste concurrentie. Middelburg hoopt nu duidelijk te maken dat de Trekdijk geen lokaal maar een regionaal (Walchers) belang dient.

In cijfers

3,7

Middelburg geeft op Walcheren jaarlijks de meeste bedrijfsgrond uit: gemiddeld 3,7 hectare bedrijfsgrond. Vlissingen geeft circa 1,0 hectare per jaar uit en Veere 0,2 hectare. Op Walcheren ligt 300 hectare bedrijfsgrond. Er is 32 hectare beschikbaar. Vlissingen heeft het meeste in de aanbieding: 22,4 hectare. Middelburg heeft 7 hectare, Veere 2,6 hectare.

22,4

Op Walcheren ligt 300 hectare bedrijfsgrond. Er is 32 hectare beschikbaar. Vlissingen heeft het meeste in de aanbieding: 22.4 hectare. Middelburg heeft 7 hectare, Veere 2,6 hectare.

2

Logistieke bedrijven op Arnestein zoeken nieuwe kavels van ruim 2 hectare. Die zijn er niet op Walcheren. In Souburg liggen kavels tot 1,5 hectare, in de Mortiere zijn het kavels tot 2 hectare.

18

Bedrijventerrein Trekdijk biedt netto 18 hectare bedrijfsgrond. Dat is drie keer zo veel als nodig is voor de nu bekende wensen van logistieke bedrijven (5 hectare in totaal).