Nieuws Actueel

Trends voor het mkb

De Ondernemer 13 januari 2016

Trends Rapport MKB

Snel kunnen inspelen op marktontwikkelingen, het toenemende belang van ondernemerschap en het bieden van maatwerk zijn volgens een rapportage van Panteia de belangrijkste trends voor het mkb, zo meldt de Telegraaf.

In het rapport ‘Trends en hun betekenis voor het mkb’ heeft Panteia de belangrijkste trends voor zzp’ers, jonge ondernemingen, innovatieve bedrijven en overige bedrijven op een rij gezet. In totaal zijn er vier belangrijke trends genoemd, waar ook het belang van internet onder valt. Deze trend wordt echter ook als risico gezien.

Trends per mkb Jonge bedrijven hebben minder belang bij het toenemende gebruik van het internet, en ook het groeiende aandeel senioren is minder belangrijk dan bij andere mkb-typen. Deze jonge ondernemingen hebben meer aan trends als ‘Business- en verdienmodellen verouderen steeds sneller’, ‘Maatwerkproductie vindt steeds vaker dichtbij de markt plaats’ en ‘Flexibilisering vna het personeel en huisvesting wordt steeds belangrijker’.

Heb je een innovatief bedrijf, dan vindt je volgens Panteia het thema ‘Innovatie/R&D en kenniscreatie’ het meest belangrijk. Overige bedrijven hebben als enige groep last van de trend ‘Wet- en regelgeving lopen achter de feiten aan’. Daarnaast vinden zij het thema ‘Kostenbesparingen/efficiency’ het meest belangrijk.

Zzp’ers Zzp’ers delen twee belangrijke thema’s met de andere bedrijven: ‘Kostenbesparing/efficiency’ en ‘Flexibilisering van product/organisatie’. De trend ‘Training en ontwikkeling van vaardigheden’ scoort het hoogst.

Onderzoek Het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van deskresearch en een online enquête. Hiervoor zijn de belangrijkste trends op een rij gezet voor de verschillende soorten mkb’s. Bedrijven hebben vervolgens aangegeven op welke thema’s (meer) moet worden ingezet om op de trends in te spelen.