Nieuws Actueel

Tubbergen gaat voor compacter centrum

De gemeente Tubbergen wil voorkomen dat dorpscentra leeglopen en geeft daarom de voorkeur aan inbreiding boven uitbreiding. Dat staat in de Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016.

Van onze redactie 12 januari 2016

Tubbergen Charel van Tendeloo

Nieuwe plannen voor een centrum hebben een kans van slagen als de grond onder een (milieuhinderlijk) bedrijf kan worden gesaneerd, een langer leegstaand gebouw als een horecapand, een winkelpand of een schoolgebouw kan worden vervangen, een stedenbouwkundig ongewenste situatie kan worden opgelost of als het plan bijdraagt aan het realiseren van gemeentelijk beleid.

Binnenkort besluit de gemeenteraad over de nota.

Foto: Centrum van Tubbergen (Charel van Tendeloo)