Nieuws Actueel

'Twents' vliegveld bij Münster splijt regio

De een waarschuwt dat Duitsers niet te vertrouwen zijn, de ander pleit voor het beëindigen van het denken in grenzen en ziet de luchthaven Münster-Osnabrück als een prima euregionale oplossing; voor zowel Twente als het Münsterland. Het regende gisteren sterk uiteenlopende reacties op het idee om van de Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) dé luchthaven van de hele Euregio te maken.

Teun Staal | Foto: Annina Romita 30 maart 2016

Vliegveld twente 3

Op internet laaide het debat weer op, met verwijten van kortzichtigheid over en weer. Pijnpunt - bij fervente tegenstanders van een euregionale aanpak - is de mogelijkheid van een Nederlandse bijdrage aan de infrastructuur rond de Duitse luchthaven. Zij zien een financiële bijdrage van Twente als het subsidiëren van een noodlijdend vliegveld (FMO lijdt tenslotte - net als alle regionale Duitse vliegvelden - al jaren miljoenenverliezen).

GeldTrekt Twente daadwerkelijk de portemonnee voor FMO? Dat is nog maar de vraag. Bestuurders als Onno van Veldhuizen, Patrick Welman (burgemeester en wethouder Enschede) en Rob Welten (voorzitter Euregio en burgemeester Borne) opperden de mogelijkheid van Twentse investeringen in infrastructuur met veel slagen om de arm.

Daarnaast moet de liefde ook van Duitse zijde komen, met het verbeteren van de weg- en spoorverbinding tussen Enschede en Munster.

Weinig economisch gewinVeel streekgenoten zien weinig heil in de FMO-ideeën omdat het de Duitsers louter om eigen economisch gewin zou gaan. Een aantal van hen wijst bovendien op de unieke start- en landingsbaan van 3 kilometer in Twente. Dat rechtvaardigt een investering in Twente ten behoeve van de intercontinentale vluchten van de Euregio, vinden zij.

Maar dat is ijdele hoop, gelet op de uitlating van Onno van Veldhuizen, die een burgerluchthaven in Twente als een gepasseerd station beschouwt.