Nieuws Actueel

Aannemer Marknesserbrug aan de kant gezet

De gemeente Noordoostpolder en de aannemer die de Marknesserbrug in Emmeloord zou renoveren hebben besloten de samenwerking stop te zetten. Voor de renovatie van de 50 jaar oude brug was 1,2 miljoen euro uitgetrokken, meldt De Stentor

YANG YANG CHIU 13 juni 2016

Asfalteren drenthe weg

Volgens de gemeente zijn er twee belangrijke redenen voor de breuk: de aannemer gaf al in de voorbereidende fase aan zes maanden langer nodig te hebben dan afgesproken en gaandeweg rezen bij de gemeente twijfels of de gekozen aannemer de gewenste kwaliteit zou kunnen leveren. Niet alleen moest het fietspad verbreed worden, ook werd gevraagd om een levensduur van minimaal dertig jaar van de opgeknapte brug.

Alle opties openHet drastische en voor Noordoostpolder zeldzame besluit betekent dat alle opties weer open liggen, ofwel zowel renovatie als vernieuwing behoort tot de mogelijkheden. "Intern zal een raadsvoorstel worden uitgewerkt en dan moet de gemeenteraad besluiten."

Volgens een gemeentewoordvoerster is Noordoostpolder niet van plan een claim in te dienen bij de aannemer. "Die heeft natuurlijk ook kosten gemaakt de afgelopen maanden. Beide partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan."

KostenoogpuntDe gemeenteraad heeft sinds 2010 jarenlang gedebatteerd over de Marknesserbrug. Voorafgaand aan het besluit tot renovatie steggelden raad en college over renovatie of vernieuwing. In 2013 sprak het college zijn voorkeur voor vernieuwing uit, maar uit kostenoogpunt gaf de raad aan te kiezen voor renovatie.

Niet alleen de politieke besluitvorming verliep moeizaam, ook de aanbesteding ging niet zonder slag of stoot. Twee geïnteresseerde aannemers haakten af, omdat ze meenden de klus niet binnen het budget van 1,2 miljoen euro te kunnen klaren. Pas in derde instantie werd een aannemer gevonden, die nu dus aan de kant is gezet.

Zwaar teleurgesteldDe VVD in Noordoostpolder heeft meteen laten weten 'zwaar teleurgesteld' te zijn over de gang van zaken. De fractie vreest dat het college nu de kans grijpt de raad voor te stellen alsnog te kiezen voor een nieuwe brug.

Eind 2015 is de aannemer begonnen met de voorbereidingswerkzaamheden voor de brugrenovatie. Doel was om na deze zomervakantie te beginnen met de uitvoeringswerkzaamheden. De gerenoveerde brug zou dan begin december worden opgeleverd. Wanneer de Marknesserbrug nu onder handen kan worden genomen is niet duidelijk.