Nieuws Actueel

Uitbreiding meubelplein van de baan

De komst van nieuwe winkelruimte naast de bestaande woonboulevard op bedrijventererrein Voorsterpoort is van de baan. De gemeente staakt de onderhandelingen hierover met eigenaar van het complex.

Francisca Muller 16 mei 2016

Meubels stockpixabay

Het was de bedoeling om aan het huidige winkelplein met dertien woonwinkels nog eenzelfde oppervlak aan winkelruimte toe te voegen. Hier zou grootschalige detailhandel kunnen komen.

Juridische problemenHet gaat om gronden die in het bezit zijn van de gemeente, en waar voorheen de Rova en het Deltion College gevestigd waren. Maar door juridische problemen krijgt de gemeente de plannen niet van de grond. Het complex is eigendom van projectontwikkelaar CBRE, maar in de onderhandelingen over uitbreiding speelt ook de vorige eigenaar, ING Real Estate, een belangrijke rol. Die zegt nog een 'recht op ontwikkeling' van de gemeentelijke gronden te hebben.

In het verleden zouden daar ooit afspraken over gemaakt zijn met de gemeente. De gemeente erkent die claim niet, maar de juridische gevolgen van de kwestie zijn zo onzeker dat de gemeente nu de stekker uit de uitbreidingsplannen trekt.

Huidige woonboulevardWat dit betekent voor de huidige woonboulevard is onduidelijk. In een nota van het college van burgemeester en wethouders staat dat nu gekeken wordt 'hoe verder te gaan met de ontwikkeling van een woonboulevard op deze plek of elders in ' en 'hoe verder te gaan met de ontwikkeling van Voorsterpoort'. Wethouder René de Heer was gisteren niet beschikbaar voor een reactie; eigenaar CBRE evenmin.

Duidelijkheid voor ondernemersDe woonboulevard bestaat sinds 1993. De gesprekken over uitbreiding - of zelfs verdubbeling - van het koopcentrum lopen al vijftien jaar. Voorzitter Ton ter Bekke van de ondernemersvereniging stelt dat met dit besluit van de gemeente nu eindelijk duidelijkheid is ontstaan voor de ondernemers.

"Zij hebben jarenlang in onzekerheid verkeerd over de koers en konden daardoor geen plannen maken. Bovendien is er weinig gedaan aan onderhoud en vernieuwing zolang de onderhandelingen liepen." Volgende week spreekt de ondernemersvereniging met eigenaar CBRE en hoopt dan te horen wat de koers voor de komende tijd is. Of het afblazen van de uitbreiding positief of negatief is voor de zittende winkels kan Ter Bekke niet aangeven.