Nieuws Actueel

Unibail: passage moet dicht in Oldenzaal

Unibail-Rodamco houdt vast aan de afspraken. Alternatieven dragen niet bij aan versterken van de Deurningerstraat.

Stephan Scheper | Foto: Lars Smook 21 april 2016

Vijfhoek Lars Smook 1

De politieke besluitvorming over het revitaliseren van de Vijfhoek komt steeds meer onder druk te staan. Terwijl een meerderheid van de raad komende maandag voorstelt nu nog geen besluit te nemen over de passage Deurningerstraat draait Unibail Rodamco de duimschroeven aan.

In een aangetekende brief aan het college van B en W houdt het vastgoedbedrijf vast aan de eis dat deze passage aan de openbaarheid wordt onttrokken. Als ‘risicodragende investeerder’ wil Unibail niet meewerken aan ontwikkelingsvarianten die haaks staan op de eerder afgesproken uitgangspunten.

Politieke debatHet politieke debat over de toekomst van de Vijfhoek wordt door Unibail nauwlettend gevolgd. In de brief aan het college geeft Unibail-topman Bart van Twillert aan dat hij ‘zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de veelheid en diversiteit aan (deel)plannen het zicht op afronding van de besluitvorming belemmert. Van Twillert, die inmiddels benoemd is tot baas van Unibail Nordics in Zweden, doelt op de varianten die vanuit de raad zijn aangedragen.

OplossingenZoals eerder gemeld pleiten CDA, VVD en PvdA voor sloop van een groot deel van de passage Deurningerstraat. WG stelt in eerste instantie voor veertien wooneenheden achter het voormalige postkantoor af te breken. In fase 2 wordt een knip aangebracht in de passage, waardoor voetgangers vanuit de Langestraat binnendoor richting Hofstraat kunnen lopen. de vier fracties en GroenLinks willen dat het college gaat uitrekenen welke kosten er precies gemoeid zijn met deze oplossingen. Alleen D66 kan wel meegaan met het huidige collegevoorstel.

VersterkenDe alternatieve plannen dragen volgens Van Twillert ‘geenszins bij aan het versterken van de Deurningerstraat’. „In tegendeel, de loopstromen worden meer diffuus en gevarieerd.” Volgens burgemeester Theo Schouten is verkoop van het achterste deel van de passage nog steeds bespreekbaar voor Unibail. Voorwaarde is dan wel dat de bieb akkoord gaat met een tweede entree. Een extra doorgang richting Vijfhoek is voor Unibail niet acceptabel.