Nieuws Actueel

Unilever hevelt IT-functies over naar buitenland

Levensmiddelenconcern Unilever gaat zo’n 250 IT- en financiële functies schrappen in zijn Nederlandse vestigingen. De banen zullen worden overgeheveld naar zogenoemde lagelonenlanden. FNV en CNV spreken van ‘een zorgwekkende ontwikkeling’.

Natasja de Groot 11 februari 2016

Unilever 3

De ruim 200 vaste werknemers en 40 tijdelijke contractanten werken nu nog op de Unileverkantoren in Rotterdam. Hun functies worden verplaatst naar vier plekken: Polen, Mexico, India en Manila. Unilever sluit niet uit dat een deel van deze werknemers kan meeverhuizen. De levensmiddelengigant zegt de reorganisatie nodig te hebben om bepaalde activiteiten te ‘centraliseren’ en zo efficiënter te kunnen werken.

UitverkoopDe aangekondigde reorganisatie stuit op weerstand bij de bonden. FNV zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘massale uitverkoop van functies bij het voedings- en wasmiddelenconcern naar lagelonenlanden’. "De meeste getroffenen zijn dertigers, in IT-, finance- en accountingfuncties”, zegt FNV-bestuurder Marjolein Dubbelaar. "Het gaat hier veelal om jonge gezinnen. Vanaf vandaag hebben die 200 mensen én hun gezinnen slapeloze nachten.”

Van buiten- naar binnenlandUnilever ontkent dat er sprake is van massale verplaatsing van banen naar lagelonenlanden. Volgens een woordvoerster zijn bij een centralisatie van twee jaar geleden juist 450 banen van het buitenland naar Nederland gehaald. "Dat ging destijds ook om hoogwaardige functies. Dat zou je weer kunnen beschouwen als een enorme intocht van werknemers.” Dat gegeven kan CNV Vakmensen niet op andere gedachten brengen.

OnzekerheidDe vakbond is al even kritisch als FNV over de reorganisatieplannen. "Je zult maar net een vaste baan hebben en een huis hebben gekocht. Dan zit je meteen weer in onzekerheid”, zegt CNV-bestuurder Frans van de Veen. Hij noemt het bovendien zorgelijk dat dit soort banen wegvloeit naar het buitenland. "Het is op zich logisch dat Unilever werkgelegenheid verplaatst naar landen in Azië. Zeker omdat zich in die landen de groeimarkten bevinden. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat het helemaal niet efficiënter hoeft te zijn.” Hij baseert zich op eerdere verplaatsingen naar het buitenland. "In soortgelijke situaties leidde dit juist tot meer problemen op de werkvloer in Nederland. Zaken lopen mis of worden niet goed afgestemd. Zo’n plan ziet er op papier goed uit, maar in de praktijk werkt het vaak contraproductief.”

Moeizame onderhandelingenUnilever heeft de bonden uitgenodigd om maandag te overleggen over een sociaal plan. De bonden willen dit moment aangrijpen om verder te praten over een nieuwe cao. De onderhandelingen hierover lopen al sinds oktober uiterst moeizaam.