Nieuws Actueel

Urker vissers blij met regels tegen keien

Vissers op Urk kunnen opgelucht ademhalen: Greenpeace kan niet meer ongestraft keien dumpen in de Noordzee, zo schrijft de Stentor.

Janske Mollen 2 maart 2016

Vissers urk

Minister Schultz van Haegen laat in een brief aan de Tweede Kamer weten een oplossing te hebben gevonden om de protestacties van de mileubeweging tegen te gaan. Greenpeace liet in 2011 en 2015 grote keien zakken op een beschermd natuurgebied in de Noordzee. Dat deed de milieubeweging om te voorkomen dat vissers daar hun netten uit kunnen gooien. Die acties vormen een bedreiging voor de vissers. Hun schip kan zinken als het net vast komt te zitten aan zo'n kei. Honderden vissers spanden een kortgeding tegen de milieuorganisatie aan onder aanvoering van de Urker Anja Keuter. Ze vonden dat ze gevaar liepen door de actie. Het OM ging niet tot vervolging over en de vissers verloren deze zaak.

Volgens de VVD-bewindsvrouw mag Nederland volgens internationaal zeerecht een vergunningplicht instellen voor het 'plaatsen van objecten' in de territoriale zee. Wie zo'n vergunning niet heeft en toch een 'object' laat afzinken, kan dus gestraft worden.