Nieuws Actueel

Utrecht: meer horeca in de wijken

Utrecht wil de horeca de komende jaren meer ruimte geven in de stad. Meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld een broodjes- of koffiezaak in de wijk en meer grote zalen voor feesten op bedrijventerreinen. Dat stellen burgemeester en wethouders voor, aldus het AD.

René Cazander | Foto: ANP 23 december 2016

Uutje 1065

Daarnaast willen B&W winkeliers mogelijk maken klanten binnen te krijgen via zogeheten ondersteunende horeca zonder alcohol, zoals een broodje, bakje koffie of thee.

Beweging

Utrecht ziet de vraag naar restaurants en cafés in de stad toenemen. Dat komt doordat het aantal klanten in de horeca stijgt.

De horeca zelf is ook in beweging. Het aantal cafés daalt. Dat is een landelijke trend, die ook in het Utrechtse straatbeeld terug te zien is, aldus de gemeente.

Ook disco's en dancings verdwijnen langzaam, terwijl de vraag naar mengvormen van detailhandel en horeca daarentegen groeit: ,,Zoals restaurants die na het serveren van maaltijden en drankjes ook andere activiteiten willen organiseren. Of horecabedrijven die een nieuwe soort genotsmiddelen, zoals waterpijpen, aanbieden.''

Detailhandel

Ook vanuit de detailhandel groeit de vraag om meer ruimte en vrijheid te krijgen voor mengformules met horeca-activiteiten, meent de gemeente. Aan al deze wensen wil Utrecht zo veel mogelijk gehoor geven.

,,Uitgangspunt hierbij is voor de gemeente dat de detailhandelsfunctie in de wijken, winkelcentra en het centrum en andere plekken in de stad wordt versterkt zonder dat dit ongewenste effecten heeft op de leefbaarheid. Winkelen wordt zo meer een beleving, waardoor de detailhandel zich sterker kan onderscheiden van bijvoorbeeld internetverkoop'', schrijven burgemeester en wethouders.

Sociale structuur

Extra horeca in de wijken kan 'juist op de plekken waar al retail (zijnde detailhandel en dienstverlening) is gevestigd, de economische en sociale structuur versterken,' meent het college.

De vraag naar feestlocaties op bedrijventerreinen komt met name uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap. Hun bruiloften worden uitbundig en groots gevierd. ,,Vanwege goede bereikbaarheid en relatief lage prijs, willen exploitanten van dergelijke locaties graag gevestigd zijn op bedrijventerreinen'', schrijft de gemeente.

De gemeente wil '(beperkt) meer ruimte bieden op díe plekken waar dit qua leefbaarheid en veiligheid kan en waar het karakter van het bedrijventerrein niet wordt aangetast.'