Nieuws Actueel

Vakantiedagen en ziekte: wat verandert er?

Werknemers hebben altijd recht op vakantiedagen, toch verandert er het een en ander wanneer werknemers ziek zijn. De regels omtrent vakantiedagen tijdens ziekte vind je in dit artikel.

Van onze redactie 1 juli 2020

Vakantie dagen verlof

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Een (gedeeltelijk) zieke werknemer bouwt op dezelfde manier de wettelijke vakantiedagen op als wanneer de werknemer aan het werk is. Dat is niet per sé zo voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen. De opbouw vak bovenwettelijke vakantiedagen kan anders zijn afgesproken in het contract of de cao.

Op vakantie tijdens ziekte

Een werknemer mag 'gewoon' op vakantie terwijl deze - langdurig - is ziek gemeld. Toch zitten er enkele haken en ogen aan het afboeken van de vakantiedagen en of een werkgever akkoord moet gaan. Hoe de regels over vakantiedagen tijdens ziekte precies werken lees je hier.

Vervallen vakantiedagen tijdens ziekte

Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe op 1 juli in het erop volgende jaar. Wettelijke vakantiedagen over 2020 vervallen dus op 1 juli 2021. Vakantiedagen vervallen in principe niet anders wegens ziekte. Wel moet een werknemer in staat zijn gesteld om de wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Inleveren vakantiedagen bij ziekte

Het is toegestaan om werknemers vakantiedagen in te laten leveren tijdens ziekte, mits dit vooraf is afgesproken óf met toestemming van de werknemer achteraf. Afspraken over het inleveren van vakantiedagen kunnen in een cao of het arbeidscontract staan. Deze afspraken gelden alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen. Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen in te laten leveren voor verlof.