Nieuws Actueel

Veehouderij spant zaak aan om zonnepanelen

Zoeken ganzen ook naar voedsel tussen de zonnepanelen? Die vraag kwam gisteren aan de orde tijdens een zitting bij de rechtbank in Middelburg over het toekomstige zonnepark aan de Ceresweg bij Tholen, meldt BN/DeStem.

Rob Paardenkamp 9 maart 2016

Ganzen Zonnepanelen

De zaak is aangespannen door veehouderij Vissers, gevestigd aan de Razerijweg. Die stelt dat de gemeente ten onrechte een vergunning heeft verstrekt voor het initiatief.

Energiebedrijf Delta wil op een perceel van ruim twintig hectare aan de Ceresweg zo'n 50.000 zonnepanelen plaatsen. Daarmee zou één van de grootste zonneparken van het land ontstaan.

De veehouderij denkt veel extra overlast te krijgen van foeragerende ganzen als het betreffende perceel aan de Ceresweg straks niet meer beschikbaar is voor deze dieren.

Meer ruimteDe advocaat van de gemeente Tholen stelde gisteren echter dat er alleen maar ruimte bijkomt voor de ganzen. Tussen de zonnepanelen en aan de randen van het park wordt immers gras ingezaaid.

De advocaat van de veehouder vond dat een onzinnig argument. "Ganzen foerageren het liefst in een open gebied. Ze gaan echt geen eten zoeken tussen de zonnepanelen."

De rechter vroeg zich af of de overlast werkelijk zoveel zal toenemen. Volgens hem verdwijnt door de komst van het zonnepark maar een heel klein deel van het totale foerageergebied dat de ganzen op het eiland voorhanden hebben. De veehouder denkt echter dat de schade aan zijn weilanden noemenswaardig zal zijn.

Openheid landschapHet agrarische bedrijf stelt verder dat de openheid van het landschap wordt aangetast doordat het zonnepark landschappelijk wordt ingepast met drie meter hoge bomen en een dijkje. Dat zou in strijd zijn met een provinciale verordening.

De advocaat van de gemeente stelde dat daar van mag worden afgeweken.

"Bovendien staat in het bestemmingsplan dat het verbouwen van bijvoorbeeld maïs of olifantengras wel mag. En dat wordt wel hoger dan drie meter."

Panelen opgeruimdDe veehouder is verder van mening dat in de vergunning ten onrechte niet is opgenomen dat de panelen moeten worden opgeruimd als het zonnepark ooit zijn functie verliest.

De rechter doet over zes weken uitspraak.