Nieuws Actueel

Vergunning Ranzijn ingetrokken door rechter

De door de gemeente verleende vergunning van Ranzijn Tuin & Dier in De Bilt, om een dierenspeciaalzaak en een dierenartsenpraktijk te voeren op de locatie Utrechtseweg-Universiteitsweg in De Bilt, is ingetrokken door de rechter. Dat schrijft het AD.

Jolet Jung-Molenaar | Foto: Koen Laureij 15 november 2016

Ranzijn

Ondernemers en bewoners verzoeken het college van de gemeente De Bilt nu dringend om te handhaven.

Omgevingsvergunning

Op 8 januari 2015 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding en verbouwing van het voormalige Europatuingebouw. Het voeren van een dierenspeciaalzaak en een dierenartsenpraktijk past niet binnen de bestemming - die alleen tuincentrum toestaat - maar het college van de gemeente De Bilt stond dit wel toe. Door de bezwaarschriftencommissie werd het college teruggefloten. Via een buitenplanse procedure wist het college echter alsnog de raad mee te krijgen om een bestemmingswijziging door te voeren.

De rechter steekt daar nu een stokje voor. De uitspraak van de rechter komt in een procedure die loopt over de uitbreiding van de winkel. De rechter stelt echter dat uitbreiding en het voeren van een dierenspeciaalzaak en een dierenartsenpraktijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De rechtszaak tegen de gemeente was aangespannen door ondernemers en bewoners. De rechter vernietigt de vergunning die Ranzijn heeft gekregen van de gemeente. Zij stelt dat de gemeente in strijd handelt met de wet ruimtelijke ordening. Volgens de rechter had de gemeente rekening moeten houden met de belangen van omwonenden en lokale bedrijven.

Bestuursdwang

De ondernemers en bewoners verzoeken het college nu te handhaven en de activiteiten van een dierenspeciaalzaak en een dierenartsenpraktijk stil te leggen, zo nodig onder toepassing van bestuursdwang of dwangsom. ,,Het duurt al te lang dat de gemeente de illegale situatie in stand houdt met niet juiste procedures", zegt ondernemer Marien Korthals Altes. ,,Ondernemers hebben er veel schade aan. Dat loopt in de tonnen. Ze hebben mensen moeten ontslaan. Dit is geen concurrentie. Dit is een illegale situatie. Er moet nu eindelijk gehandhaafd worden."

Volgens Bart Scheffer van Ranzijn heeft de uitspraak geen betrekking op het voeren van een dierenspeciaalzaak en een dierenartsenpraktijk. ,,Wij hebben een aparte vergunning aangevraagd voor de vestiging van een dierenkliniek. Die loopt nog. Zolang de aanvraag loopt, gaan we ervan uit dat de huidige situatie door de gemeente gedoogd wordt."