Nieuws Actueel

Verhoging vennootschapsbelasting raakt ook mkb'er

De vennootschapsbelasting voor bedrijven moet omhoog, vindt minister van Financiën Dijsselbloem. Desastreus voor de economie, zegt VVD-collega Henk Kamp. Wie heeft er gelijk, vraagt het AD zich af.

David Bremmer 9 januari 2017

Jeroen dijsselbloem venootschapsbelasting bedrijven mkb 1065

Dijsselbloem pleit voor verhoging van de vennootschapsbelasting om de werkenden te kunnen ontzien, want ‘een economisch voordeeltje weegt niet op tegen wat moreel juist en rechtvaardig is’.

VOOR: Geen 'race to the bottom'

Indra Römgens, onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO):

,,Deskundigen roepen gemakkelijk dat bedrijven Nederland verlaten als de vennootschapsbelasting omhoog gaat. Dat is vaak niet op feiten gebaseerd. We hebben zoveel meer positieve punten. De haven van Rotterdam, Schiphol, een hoogopgeleide bevolking die goed Engels spreekt, een uitstekende digitale en logistieke infrastructuur. De belastingdruk is slecht één factor voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat."

,,Het veelgehoorde argument luidt dat de winstbelasting overal in Europa daalt en wij daarom mee moeten. Maar dat is maar ten dele zo: ja, in Nederland, het Verenigd Koninkrijk waar we altijd naar wijzen, Ierland en nog wat landen. In Frankrijk is de vennootschapsbelasting met 33,33 procent hoog gebleven."

,,Door een daling neemt de belastingdruk voor gewone Nederlanders toe. Want de overheid gaat niet minder miljarden uitgeven, terwijl de inkomsten wél op peil moeten blijven. Belastingheffing verschuift dus van kapitaal naar arbeid. Dat moeten we niet willen. Niet alleen wij profiteren van multinationals hier, zij profiteren ook van onze maatschappij en moeten daar eerlijk aan bijdragen. Het is goed om te beseffen dat landen weliswaar met elkaar concurreren, maar dat een 'race to the bottom' uiteindelijk enkel verliezers kent. Slechts grote bedrijven spinnen er garen bij. Uiteindelijk is de oplossing meer samenwerking.''

TEGEN: De trend is omlaag

Hans van den Hurk en Jan van de Streek, hoogleraren in Maastricht en aan de UvA zijn tegen.

,,Belastingdruk is niet de enige factor voor bedrijven, Nederland hoeft niet het laagste tarief van Europa te hebben. Maar tegelijk moeten we mee: de trend is omlaag, we concurreren met het Verenigd Koninkrijk om de positie van aantrekkelijkste vestigingsland. Momenteel probeert Nederland Tesla te verleiden zijn nieuwe fabriek hier te vestigen. Daarin is belasting niet onbelangrijk." Jan van de Streek: ,,Nederland zit met zijn tarief van 25 procent nu in de middenmoot en dat is prima. We hoeven niet de prijsvechter van Europa te zijn, zoals Bulgarije, dat op 10 procent zit. Er zijn meer vestigingsfactoren. Stel dat je de vennootschapsbelasting een paar procentpunt verhoogt, dan jaag je de multinationals echt niet weg. Maar nieuwe bedrijven en investeringen komen niet snel meer hierheen."

Hij vervolgt: ,,Desalniettemin maak ik me zorgen over de race naar de bodem. Vraag is echter of Nederland die dalende trend alleen kan keren. Minimumtarieven in Europees verband kunnen wellicht helpen. Belastingafdrachten vormen een belangrijke kostenpost voor bedrijven. En vergeet niet: verhoging geldt ook voor kleine zelfstandigen. Velen hebben een eigen bv en betalen ook winstbelasting. Globaal ervaren zij bij elkaar een belastingdruk van 45 procent.''