Nieuws Actueel

Verlengde Roemer lost niet alle problemen op

Martijn Rip | Foto: ANP 29 januari 2016

Roemer Asfalt 1065 1

De aanleg van de Verlengde Roemer tussen de Roemer en de Burgemeester Smitweg is een flinke stap dichterbij. De raad stemde gisteravond in met het uitwerken van de plannen, aldus het AD. 'Dit voorstel lost alleen niet alle problemen in het gebied op.'De boomkwekerijen in Boskoop zuchten al vele jaren onder de slechte bereikbaarheid van het gebied. ,,Het is een complexe situatie. Die ene oplossing die alles oplost is er niet,'' geeft wethouder Tseard Hoekstra (VVD, verkeer) toe. ,,Daarom zijn we met het bedrijfsleven in gesprek gegaan. Met de Verlengde Roemer ontsluiten we het daarachter liggende gebied beter. Dit is alleen niet een voorstel om alle problemen in het hele gebied op te lossen.''

Een ander voordeel van de aanleg van de weg is volgens de wethouder dat de Parklaan, die is omgevormd , tot een woonstraat, afgesloten kan worden voor het vrachtverkeer. ,,Daar de leefbaarheid en veiligheid verbeteren, is de kern van het voorstel.''

BezwarenToch heeft een aantal raadsleden flinke bezwaren tegen de aanleg van de Verlengde Roemer. Volgens Henk Goes (PvdA) levert het aanleggen van de weg geen voordelen op. ,,De ontsluiting van het gebied naar het zuiden is al prima geregeld. Waar- om zouden we dan 3 miljoen euro uittrekken voor 700 meter asfalt?''

Ook de SP kan zich niet vinden in deze investering. ,,Terwijl er op andere vlakken wordt bezuinigd, hebben we hier geen miljoenen voor over,'' liet Harre van der Nat weten.

N11Een aantal partijen is ook bang dat het verlengen van de Roemer een opmaat is voor het doortrekken van de weg naar de N11. Die zorgen kon de wethouder gisteravond wegnemen. ,,Dat gaan wij niet voorstellen. Wel kijken we ten westen van het International Trade Center naar een noord-zuidoplossing.'' Die moet de drukke N209 door Hazerswoude-Dorp gaan ontlasten.

Peter Bontekoe (CDA) wees de raad erop dat het bedrijfsleven staat te springen om de weg. ,,Voor driekwart van de bedrijven betekent dit een verbetering. Greenport Boskoop heeft zelf land aangekocht om de mogelijkheid van een weg op deze locatie te vergemakkelijken. De weg is dan wel niet zaligmakend, maar we steunen wel de plannen.''

PrachtigWethouder Hoekstra vindt het 'prachtig' dat het bedrijfsleven eraan meewerkt. ,,Maar de uiteindelijke keuze over het wel of niet aanleggen ligt bij de gemeenteraad.''

En die stemde gisteren in met het uitwerken van de plannen voor de weg.