Nieuws Actueel

Dit moet je als ondernemer weten over de nieuwe Arbowet

Binnen het mkb bestaat er nog veel onduidelijkheid over de nieuwe Arbowet, die sinds 1 juli een feit is. Vooral ondernemers met kleinere bedrijven, meestal zonder eigen boekhouder of hr-medewerker, weten niet hoe ze de nieuwe wet moeten vertalen naar de werkvloer.

Christine Spanjaard 8 augustus 2018

Nieuwe arbowet vragen vertalen werkvloer arbo verzuimmanagementspecialist capability ondernemers boekhouder

De overgangsperiode van een jaar is voorbij, maar arbo- en verzuimmanagementspecialist Capability krijgt juist nu honderden telefoontjes per dag van ondernemers die nog vol vragen zitten over de nieuwe Arbowet. “Voor veel ondernemers staat verzuimmanagement ergens op de laatste plek. Het afgelopen jaar konden ze het nog voor zich uitschuiven, maar nu wordt het tijd om het toch echt te regelen. Als ondernemers dan ontdekken wat ze allemaal geregeld moeten hebben, hangen ze lichtelijk nerveus bij ons aan de telefoon”, vertelt Titus Kramer, algemeen directeur van Capability.

Verplichting

Met het in werking treden van de nieuwe Arbowet worden bedrijven verplicht preventieve maatregelen te nemen om uitval van werknemers tegen te gaan. “Voorheen was verzuimmanagement iets voor grote organisaties”, legt Kramer uit. “Kleine bedrijven waren hier nooit mee bezig. Binnen deze bedrijven was de sociale controle groot en als er een geschil was, kwamen ze er onderling wel uit of werd er op dat moment een derde partij bijgehaald.”

Lees ook: Waarom ondernemers worstelen met de nieuwe privacywet AVG

Maar nu verplicht de nieuwe wet werkgevers om een overeenkomst af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts, waar iedere werknemer bij terecht kan. “Het klinkt misschien gek uit mijn mond, maar persoonlijk vind ik het heel jammer dat de wet dit ook kleine bedrijven oplegt. Door alle situaties juridisch te benaderen kan het gesprek tussen werkgever en werknemer ook snel verharden.” Tegelijkertijd weet Kramer ook dat werkgevers situaties verkeerd kunnen aanpakken en daarbij regels overtreden. “Meestal gebeurt dat uit onwetendheid, maar een arbodienst kan helpen om het anders te doen.”

Goed werkgeverschap

Kramer ziet Capability dan ook als een brede dienstverlener op HR-gebied. “We proberen het ondernemers makkelijk te maken. Zo hebben we een app ontwikkeld waar je heel eenvoudig verzuimmeldingen kunt maken en 24/7 de status kunt volgen. Maar we zijn er ook voor advies, begeleiding en kennis”, vertelt Kramer. “ We leven niet meer in de jaren 80. Een arbodienst is allang niet meer de ouderwetse GAK en kan ondernemers juist helpen om goed werkgeverschap te tonen.”

Lees ook: Deze nieuwe wetten voor werkgevers gaan per 1 juli in

Ondernemers die nog geen actie hebben ondernomen op dit vlak adviseert Kramer dan ook niet langer te wachten. “Mijn angst is dat de eerste klappen bij het mkb gaan vallen en de consequenties kunnen flink zijn als je een jaar het salaris van een werknemer moet doorbetalen,” schetst Kramer als voorbeeld. Het is bovendien de tijd om goed naar je personeel om te kijken, benadrukt hij. “De ontstane schaarste op de arbeidsmarkt heeft bij de eerste bedrijven al voor een faillissement gezorgd.”

Daarom staat Capability ook veel ondernemers bij op het gebied van preventie. “Uit onze cijfers blijkt zelfs dat 70 procent van de ziekmeldingen niets te maken heeft met ‘ziek zijn’. Dat geeft maar aan hoe belangrijk het is om je werknemers tevreden te houden. En laat een arbodienst nou juist daar ook enorm bij te kunnen helpen.”

Lees ook: Ondernemers dolblij met mkb-toets

Top vijf

Met de Baastest van Capability kunnen werkgevers ontdekken of ze al volledig aan de eisen van de nieuwe Arbowet voldoen. Uit gegevens van Capability blijkt het op deze vijf punten het meest mis te gaan bij mkb-ondernemers.

 1. Verzuimopvolging
  Dit ligt vaak bij de direct leidinggevende van de zieke werknemer, terwijl deze persoon hier totaal niet voor getraind is.
 2. Medicalisering
  Klachten worden vaak toegeschreven aan ziekte, terwijl 70 procent van de ziekmeldingen geen medische oorzaak hebben.
 3. Gebrek aan aandacht
  Doordat veel werkgevers nauwelijks aandacht hebben voor hun verzuimende werknemer, glijdt ze deze vaak nog verder af.
 4. Geen gespecialiseerd verzuimvolgsysteem
  Hierdoor ontbreekt inzicht in verzuim.
 5. Werkgevers nemen regelmatig zelf de rol van arbodienst op zich
  Hierdoor ervaren werknemers veel druk en het ontbreekt hen aan de noodzakelijke veiligheid om hun kwetsbaarheid te kunnen tonen – het is soms moeilijk om compleet eerlijk te zijn tegen je baas.

Uit onze cijfers blijkt zelfs dat 70 procent van de ziekmeldingen niets te maken heeft met ‘ziek zijn’. Dat geeft maar aan hoe belangrijk het is om je werknemers tevreden te houden

Titus Kramer, algemeen directeur van Capability