Nieuws Actueel

Verzekeraars: geen verplichte verzekering voor ondernemers

Verzekeringsplicht doet geen recht aan de behoeften van zelfstandig ondernemers. Dat zeggen verzekeraars over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zoals bepleit door werkgeversorganisatie AWVN.

Vincent Krijtenburg | Foto: Pixabay 2 oktober 2018

Verzekeren arts dokter aov

AWVN-directeur Harry van de Kraats luidde tijdens haar jaarcongres de noodklok over het hoge aantal onverzekerde ondernemers. Slechts negentien procent van de zzp’ers met een hoofdinkomen uit zelfstandige arbeid is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Hoge premie

Zowel de werkgeversorganisatie als zelfstandigenorganisaties zijn van mening dat dit deels komt door een te hoge premie. "We kunnen niet ontkennen dat een aov een flinke kostenpost kan zijn. Het risico is immers hoog", zegt een woordvoerder van Movir. "Het is echter ook goed mogelijk om een gedeelte van je inkomen veilig te stellen. Je mag 80 procent van je bruto jaarinkomen verzekeren, maar men kan er zelf voor kiezen om bijvoorbeeld 60 procent te verzekeren. Dat scheelt aanzienlijk in de premie."

Lees ook: Werkgeversorganisatie wil verzekeren ondernemers verplicht stellen

Een woordvoerder van Univé benadrukt ook dat de hoogte van de premie afhangt van het afgedekte risico. “Als iemand tot zijn pensioendatum een arbeidsongeschiktheidsuitkering wil, betaalt hij vele malen meer, dan iemand die bijvoorbeeld een inkomensuitkering ontvangt voor maximaal twee jaar met een vast bedrag.” Univé introduceerde zelf zo'n flexibele inkomensverzekering. Uit onderzoek van de verzekeraar blijkt dat zo’n 90 procent van de verzekerden (aov) binnen twee jaar weer helemaal op de been zijn na ziekte of ongeval.

Risico's

Voor en tegenstanders van de verplichting stellen dat het voor sommige ondernemers -waaronder zzp'ers- erg moeilijk tot onmogelijk is om zich te verzekeren. ”Verzekeraars weigeren zzp’ers of berekenen een hoge premie, omdat ze in het verleden ernstig ziek zijn geweest of een hoog beroepsrisico hebben”, schrijft de AWVN in het rapport 'Vooruitgang door vernieuwend werkgeven'. Univé: “Bij een aanvraag vult iedere mogelijke verzekerde een gezondheidsverklaring in. De medisch adviseur beoordeelt de gezondheidssituatie onder meer aan de hand van deze gezondheidsverklaring. Op basis van het advies van de medisch adviseur wordt er besloten of iemand kan worden geaccepteerd en onder welke voorwaarden.” Ook bij de andere verzekeraars gaat het er zo aan toe.

Lees ook: Ondernemen en AOV: hoe zit het?

Vangnetverzekering

Mocht een aanvrager geen aanspraak kunnen maken op de aov, dan is er nog een optie volgens de woordvoerder van Movir. “Als je op oudere leeftijd wilt verzekeren en ongezonde gewoontes hebt of beperkingen, dan is verzekeren natuurlijk moeilijker. Er is wel de mogelijkheid tot het sluiten van een vangnetverzekering als een aov op medische gronden wordt afgewezen.” De Vangnetverzekering voorziet er in dat zzp’ers die voor een reguliere aov worden afgewezen toch verzekerd kunnen worden. Dit kan alleen binnen 15 maanden na het starten als zelfstandige.

Volgens Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PVDA) moet ook wettelijk worden geregeld dat iedereen geaccepteerd wordt door de verzekeraar. De verzekeraars die wij spraken willen niet inhoudelijk ingaan op de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de organisaties omdat de gevolgen afhankelijk zijn van de formulering in de wet.

Gevolgen

Tweede Kamerlid Van Dijk vertelde op BNR Nieuwsradio dat hij als voorstander van het plan kamervragen zal stellen. De verplichting zal volgens hem leiden tot een lagere premie. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars gelooft niet dat verzekeringen goedkoper worden als deze verplichting een feit wordt. “De beleving is anders, omdat de zzp’er deze premie apart moet afrekenen”, aldus Weurding.

Geen recht

De gesproken verzekeraars en het verbond van verzekeraars zijn het er over eens dat een verzekeringsplicht zoals bepleit door AWVN geen recht doet aan de behoefte onder zelfstandigen aan keuzevrijheid en maatwerk. “Het Verbond houdt daarbij oog voor het feit dat een aanzienlijk deel van de zzp’ers geen verzekeringsbehoefte heeft, bijvoorbeeld omdat ze over andere inkomstenbronnen of vermogen beschikken”, laat het verbond weten in een verklaring.

De beleving is anders, omdat de zzp’er deze premie apart moet afrekenen

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars