Nieuws Actueel

Vier Brabantse wethouders Economische Zaken over hun gemeente

De Ondernemer sprak met vier verschillende wethouders Economische Zaken. Ad Coppens van gemeente Bergen op Zoom, Boaz Adank van temeente Breda, Marcel Willemsen van gemeente Oosterhout en Hans Verbraak van gemeente Roosendaal vertellen hoe het bij hen gaat.

De Ondernemer | Foto's: Jan Stads, Chris van Klinken, Job Stribos 15 maart 2018

Wethouder marcelwillemsen koffie 20171

Ad Coppens, Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom heb ik de afgelopen twee jaar Economische Zaken in mijn portefeuille gehad. Het was precies in een periode waarin de Scheldestad haar ambitie bijstelde. Even daarvoor had het stopzetten van de productie door Philip Morris al laten zien dat Bergen op Zoom te veel afhankelijk was geworden van grote bedrijven. Als er dan iets misgaat met zo'n bedrijf, heb je direct met enorme gevolgen te maken. Daarom zijn we toen gaan zoeken naar kleinere bedrijven. We hebben liever vijf bedrijven met 200 werknemers dan één groot bedrijf met 1.000 werknemers. Dan ben je minder kwetsbaar.

Als wethouder Financiën heb ik vanaf 2010 constant herhaald dat elke euro telt voor een gemeente. Sterker nog, we moesten miljoenen ombuigen om het hoofd boven water te houden. De afgelopen jaren gaat het economisch in elk geval beter en is mijn credo veranderd in: 'elke baan telt'.

Lees ook: Dit is waarom de creatieve conceptwinkels in Bergen op Zoom zo succesvol zijn

Bergen op Zoom heeft hard gewerkt om de ondernemers opnieuw centraal te stellen. Niet de bestuurder van de gemeente is belangrijk, maar het bedrijf staat voorop. Als wethouder met een VVD-achtergrond voel ik me ook prima op die plek. Ondernemers waarderen deze aanpak en zijn daardoor ook meer bereid om te investeren en uit te breiden in onze gemeente.

Een van de speerpunten in het economische beleid in Bergen op Zoom, is de bezetting van de bedrijventerreinen. Lege plekken op een bedrijventerrein nodigen voor bedrijven niet uit om zich daar te vestigen. Daarom hebben we de leegstand op de bedrijventerreinen in kaart gebracht en daarop beleid gemaakt. Dat heeft z'n vruchten afgeworpen. Een goed bedrijventerrein trekt andere ondernemers naar je stad. En onze ligging tussen twee wereldhavens en het feit dat de A4 een belang- rijke verbindingsweg is tussen Rotterdam en Antwerpen, is voor ons van levensbelang. Overigens wil dat niet zeggen dat je dan als stad op je handen kunt gaan zitten. Economische groei komt niet vanzelf, afwachten en nietsdoen is geen optie.

Ik kom in een volgend college niet meer terug als wethouder. Ik loop inmiddels naar de zeventig en vind het welletjes. In 2016 en 2017 hebben we mooie resultaten bereikt. Er zijn aanmerkelijk meer banen bijgekomen, er hebben zich meer bedrijven gevestigd en de werkloosheid is afgenomen. Ik ga er ook vanuit dat die trend zich ook de komende jaren voortzet.

Boaz Adank, Breda

Het gaat goed met Breda. We klimmen razendsnel omhoog uit een economisch diep dal. De cijfers bevestigen dat, want de Bredase economie groeide het afgelopen jaar met liefst 2,5 procent. Ook zien we dat het aantal banen flink toeneemt, bedrijven verder doorgroeien, de leegstand afneemt en de huizenmarkt flink aantrekt.

Dat is goed nieuws voor onze stad. Want economische groei biedt volop kansen. Bijvoorbeeld voor nieuwe bedrijven om zich in Breda te vestigen. Bond Park in het voormalige Esso-kantoor aan de Zuidelijke Rondweg is daar een prachtig voorbeeld van. Daar is 10.000 m2 aan bedrijfsruimtes in minder dan twee jaar compleet ingevuld. Met sterke, innovatieve en internationale bedrijven. Een prachtige prestatie. Bovendien laat het zien dat Breda aan aantrekkingskracht wint bij internationale bedrijven. Niet in de laatste plaats vanwege de gunstige ligging in de Benelux.

Lees ook: Deze winkel in Breda is een huis van verhalen

Dit voorjaar wordt die gunstige ligging van Breda verder versterkt. We hebben er lang op moeten wachten, maar op 9 april gaat de snelle trein naar Antwerpen en Brussel vanuit Breda écht rijden. Je reist straks in 41 minuten van Breda naar hartje Antwerpen. En in iets meer dan een uur sta je in Brussel. Het verbindt Breda niet alleen met deze twee Belgische steden, maar geeft onze stad ook een cruciale positie in een groot, internationaal netwerk. Zo is Breda straks verbonden met metropoolsteden als Londen en Parijs. Ik zie de komende vier jaar met veel vertrouwen tegemoet. In een stad die steeds meer aan aantrekkingskracht wint, waar het fantastisch werken én leven is en waar voldoende banen zijn voor iedereen. Tegelijkertijd zie ik daarin ook een belangrijke uitdaging: ervoor zorgen dat álle Bredanaars optimaal kunnen profiteren van de aantrekkende economie en de banen die dat oplevert. Met name mensen die moeilijker aan een baan kunnen komen, bijvoorbeeld door hun leeftijd, opleiding of beperking. In een tijd waarin ook grote, technologische ontwikkelingen op ons afkomen. Zoals robots die steeds meer banen zullen verdringen. Hoe maken we de arbeidsmarkt klaar voor de toekomst en robotproof? Een belangrijke vraag die de komende tijd onze aandacht vergt. We moeten onszelf daarop goed voorbereiden, samen met scholen en het bedrijfsleven. Alleen dán kan iedereen profiteren van de aantrekkingskracht van Breda. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst."

Marcel Willemsen, Oosterhout

Op ons grootste bedrijventerrein Weststad is een Bedrijven Investeringszone (BIZ) tot stand gekomen. Hierdoor betalen alle bedrijven mee aan het onderhoud, de beveiliging en het verfraaien van het bedrijventerrein. Er is een zeer actief parkmanagement gekomen dat bijvoorbeeld werkt aan het centraal inkopen van energie. De gemeente helpt de bedrijven om daarin samen te werken.

In de Oosterhoutse binnenstad is zo'n samenwerking ook al gerealiseerd: winkels en horecabedrijven zijn samen met de gemeente gaan zorgen voor een bruisende binnenstad. Belangrijk hieraan is dat de bedrijven zelf, in samenwerking met de gemeente, de kwaliteit van de bedrijventerreinen verbeteren. De komende jaren willen we een dergelijke werkwijze op alle bedrijventerreinen realiseren.

Lees ook: Dit Oosterhoutse bedrijf ontwikkelt nieuwe smaken voor Tony's Chocolonely

Oosterhout heeft niet alleen maakindustrie, maar dankzij zijn ligging aan water, spoor en weg ook veel logistieke bedrijvigheid. Die sector heeft de komende jaren veel personeel nodig, op alle niveaus. Door een samenwerking op te zetten tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid, willen we er voor zorgen dat de logistieke sector aan voldoende gekwalificeerd personeel kan komen.

Natuurlijk geldt die behoefte niet alleen voor de logistieke sector. We gaan de samenwerking tussen de drie o's ook uitrollen in de bouw, de techniek en de zorg. Op die manier pakken we de mismatch op de arbeidsmarkt aan en hoeft er niemand thuis te zitten.

Economie houdt niet op bij de lokale grenzen, sterker nog: economie moet je 'groot' zien. De subregio Breda/Etten-Leur/ Oosterhout/Moerdijk is een sterke economische regio, die we door een intensieve samenwerking de komende periode nog verder willen versterken.

Hans Verbraak, Roosendaal

De Roosendaalse economie ontwikkelt zich goed en dat valt op in de regio. Wat wij doen, is meedenken met ondernemers die zich willen vestigen of groeien en we monitoren de economische ontwikkelingen goed. Daar passen wij, als dat nodig is, ons beleid op aan. Dat is te zien aan de bedrijven die kiezen voor Roosendaal om zich te vestigen. Maar ik zie het effect van dat beleid ook aan de ontwikkeling van het onderwijs. Bijvoorbeeld de vestiging van het Associate Degree College van Avans in Roosendaal. Deze start in september 2018.

In 2015 kozen we voor een Economisch Actieplan. Langs vier actielijnen werd twee jaar lang gewerkt: aantrekken van bedrijvigheid, ondersteunen ondernemerschap, van uitkering naar werk en opleiden met perspectief.

Lees ook: Innovitapark in Roosendaal moet broedplaats voor zorgondernemers worden

Roosendaal investeert bewust in het aantrekken van nieuwe bedrijven. Daarom is deze stad bijvoorbeeld te vinden op de belangrijkste logistieke beurs in München en op de Provada, waarbij we regionaal samenwerken in Connected West-Brabant. Samen kunnen we een compleet en aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren. Ik streef vooral naar ontwikkeling in de breedte. Grote distributiecentra zoals Primark en Lidl vonden hier hun plek maar ook ondernemers in de zorg en mkb-bedrijven zijn meer dan welkom.

De zorg is een van de snelst groeiende sectoren in Nederland. Roosendaal speelt daarop in met de broedplaats Innovitapark. Hier kunnen innovatieve bedrijven in de zorg zich vestigen en elkaar, in samenwerking met het onderwijs, inspireren tot nieuwe diensten en producten.

Voor mij een hele belangrijke actielijn is 'van uitkering naar werk'. Tegen de landelijke tendens in daalt het aantal mensen in de bijstand in Roosendaal. Toch hebben we nog een uitdaging om de daling van de groep langdurig werkzoekenden door te zetten. Het WerkgeversServicepunt is daarvoor uitgebouwd en helpt ondernemers en werkzoekenden met goede match.

Gebrek aan opleiding is geen reden om mensen met competenties en interesses kansen te ontnemen. Dat is de kern van het Economisch Actieplan van Roosendaal. Kansen geven aan ondernemers en hun (toekomstige) werknemers.

Breda is een stad waar mooie dingen samenkomen

Boaz Adank, wethouder Economische Zaken Breda