Nieuws Actueel

Vijfhoek ligt stad zwaar op maag

Het revitalisatieplan voor winkelcentrum In den vijfhoek ligt de stad behoorlijk zwaar op de maag. Dat bleek gisteravond tijdens het politiek forum waar de gemeenteraad zich 'oriënterend' over de plannen van de gemeente, Unibail Rodamco en WBO Wonen mocht uitspreken.

Van onze redactie 15 maart 2016

Vijfhoek Oldenzaal Lars Smook 1

De ondernemers in de aanloopstraten pleiten -opnieuw- voor het open houden van de passage Deurningerstraat. Critici dringen aan op (gefaseerde) sloop. Een scenario dat door Unibail en WBO financieel als volstrekt onhaalbaar en onrealistisch wordt bestempeld. En de raad? Die heeft nog een aantal weken om deze lastige knoop door te hakken.

Duidelijk is al wel dat de strijdbare ondernemers uit de Deurningerstraat zich niet op voorhand neerleggen bij een voor hen nadelig besluit. In dat geval zullen ze de juridische strijd aanbinden met de gemeente. "We gaan niet lijdzaam toekijken hoe we naar de slachtbank worden geleid!"

OverlegNa zeven insprekers en een korte schorsing mochten de coalitiepartijen WG en CDA gisteravond als eersten hun op- en aanmerkingen plaatsen. Opmerkelijk daarbij is dat de één (WG) weinig heil ziet in het sloopscenario en de ander (CDA) graag wil weten wat er mogelijk is op dat gebied. Vragen hebben beide fracties ook over de geplande verhuizing van de openbare bibliotheek naar de passage die gesloten moet worden. Maaike Rödel (CDA) vroeg zich af of ook gekeken was naar andere locaties voor de bieb. Als suggestie noemde zij het voormalige onderkomen van de Schoenenreus in de Vijfhoek. Een vertegenwoordiger van Unibail liet -na enig aandringen- wel doorschemeren dat de komst van de bieb voor de vastgoedeigenaar van groot belang is.

WG wil vooral meer duidelijkheid over het aantal vierkante meters winkeloppervlak in Oldenzaal. "Wat hebben we nodig om goed te kunnen functioneren?"

Foto: Lars Smook