Nieuws Actueel

Viskraam wil 50.000 euro zien van marktmeester

De eigenaren van de Kibbeling Express leggen een schadeclaim neer bij de 's-Gravendeelse marktmeester Aart Vermeulen voor het mislopen van inkomsten, bericht het AD.

Van onze redactie 22 februari 2016

Viskraam Boete claim

De claim wordt voorbereid omdat de vishandel van Piet Verkerk en zijn compagnon Bas Koetsveld vanaf vandaag 3 maanden niet op de weekmarkt mag staan.

"Ik heb aangegeven dat wij zullen instemmen met de 'verbanning'", zegt Verkerk. "De gemeente doet haar werk en ik kan hen weinig verwijten, maar zij baseren zich op onjuiste bevindingen van de marktmeester die stelt dat ik een groot aantal zaterdagen niet in de kar zou hebben gestaan. Bevindingen die eerder door de geschillencommissie van de gemeente van tafel zijn geveegd. De claim bedraagt zo'n 50.000 euro."

De sanctie voor de Kibbeling Express is door de gemeente gebaseerd op een 'groot aantal zaterdagen'. "Maar er is ook gerapporteerd dat ik medio oktober wel in de wagen stond, terwijl ik toen een weekeindje weg was,'' schampert Verkerk, die al jaren overhoop ligt met zijn concurrent Peter Hage. Of de Kibbeling Express in mei zal terugkeren in het Kildorp is nog de vraag. "Daar beraden we ons over, want feit is dat de mensen op zaterdag wegblijven en we op dinsdag wel heel goed verkopen."