Nieuws Visserij

Hogere visprijzen en lagere brandstofprijzen zorgen voor topjaar kottervissers

In de visserij was 2016 een jaar van uitersten: beroerd voor de mosselsector, maar bijzonder goed voor wie op platvis en garnalen viste. Dat schrijft PZC.

Theo Giele | Foto: ANP/JEROEN JUMELET 20 maart 2017

Mosselvisser

De Nederlandse kottervisserij heeft een uitzonderlijk goed jaar achter de rug. Ten opzichte van 2015 steeg de winst van 41 miljoen naar 88 miljoen euro. De lonen van de opvarenden gingen in totaal met liefst 46 procent omhoog.

Aanvoerprijs

Deze cijfers zijn gisteren gepresenteerd door Wageningen University & Research. “De forse stijging van het nettoresultaat van de kottervisserij kwam door een combinatie van hogere visprijzen en lagere brandstofprijzen. De gasolieprijzen daalden met 16 procent en aanvoerprijzen van de drie belangrijkste soorten in de kottervisserij, tong, schol en garnalen, stegen'', aldus de onderzoekers. Vooral voor garnalen werd veel meer betaald. De aanvoerprijs steeg met 105 procent naar ongeveer 7,30 euro per kilo. De prijs voor schol steeg met 10 procent tot 1,70 euro per kilo en die van tong boekte een bescheiden winst van 2 procent tot 11 euro.

Mosselsector

Er was niet alleen reden tot gejuich. Voor de mosselsector is 2016 juist een bijzonder slecht jaar geweest: minder aanvoer en een lagere prijs leidden tot een halvering van de omzet aan mosselen. Die bleef steken op 30 miljoen euro. “Zowel de aanwezigheid van tetrodotoxine (TTX) aan het begin van het mosselseizoen als het toegenomen aanbod van mossels in rondom gelegen landen droegen bij aan deze forse omzetdaling'', aldus de onderzoekers. Het gevolg was dat de meeste bedrijven in de mosselsector het afgelopen jaar quitte speelden of verlies leden.

Brexit

De visserij kampt met een aantal onzekerheden voor de toekomst. De Brexit kan slecht uitpakken voor de visserij. Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU 'kan een forse stempel gaan drukken op de economische prestaties van de Nederlandse visserijsector'. “Zowel de kottervisserij als de trawlervisserij (voor makreel, horsmakreel en haring) waren de afgelopen jaren voor een groot deel van hun aanvoer afhankelijk van de visserij in Britse wateren.''

Ontheffing

In Europees verband speelt de discussie over handhaving van het verbod op elektrisch vissen met de pulskor. Dankzij ontheffingen mag deze techniek nu worden toepast. Vissen met de pulskor heeft de kottersector er bovenop geholpen doordat het veel minder brandstof kost dan traditionele boomkorvisserij. Van de 280 Nederlandse kotters vissen zo'n 75 schepen elektrisch.

Ten slotte kan de aanlandplicht van bijvangst een negatieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat van de zeevisserij.