Nieuws Actueel

Huurkosten aftrekken als ZZP'er: de voorwaarden

Dankzij een bouwondernemer die bij zijn IB-aangifte om aftrek van de huurkosten van zijn winst had gevraagd, boog de Hoge Raad zich vorige week over de vraag of huurrecht een bedrijfsmiddel is. De inspecteur van de Belastingdienst vond van niet. Het Hof oordeelde ook van niet, maar de Hoge Raad daarna wel: huurkosten zijn gewoon aftrekbaar. En dat was een grote stap. Maar: wat zijn de voorwaarden?

De Ondernemer.nl 19 augustus 2016

Huurhuiszzpfiscaalaftrekbaarhuurondernemingondernemerhogeraad

In het verleden zijn er al heel wat rechtszaken over dit punt geweest. Vooral rechtbanken spraken elkaar heel erg tegen, en je moest geluk hebben welke rechtbank je trof als ZZP'er. Nu de Hoge Raad zich heeft uitgesproken, moeten alle rechtbanken zich hieraan houden.

Wat is nieuw?

Zelfstandigen die een huurwoning hebben, mogen het volledige bedrag van huisvestingskosten op de winst in mindering brengen. Ook stroom, gas, water en verzekeringspremies gelden als ondernemingslasten. De aftrekbaarheid is dus niet beperkt tot de werkkamer.

De Hoge Raad oordeelt dat een huurrecht een vermogensrecht is, en dus ook als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt.

Daarnaast gold voor aftrek van huisvestingskosten andere voorwaarden. Een voorwaarde was bijvoorbeeld het hebben van een eigen opgang of ingang en het hebben van eigen sanitair. Dat hoeft nu niet meer.

Wat zijn de voorwaarden nu?

- De onderneming moet het huis vanaf de oprichting van het bedrijf, of vanaf de start van de huur, aanmerken als 'ondernemingsvermogen'. Dit is een belangrijk punt voor de bijtelling.

- Minstens tien procent van de woning wordt zakelijk gebruikt.

- De huurrechten van de woning moeten op de balans staan. Het huis is dan een kostenpost van het inkomen en daarom aftrekbaar.

- Voor het privégebruik van de woning moet een bedrag aan de winst worden toegevoegd.

- Het moet gaan om een zelfstandige wooneenheid, met eigen sanitair en opgang. (Geldt dus voor het huis, niet voor de werkkamer).

ZPP-deskundige Pierre Spaninks schat dat het de schatkist 120 tot 130 miljoen euro per jaar gaat schelen. Fiscalist Martijn van Dijk denkt dat met deze uitspraak de weg vrij wordt gemaakt voor ZZP'ers die een eigen huis hebben. "Dan gaan zij vragen of ze hun hypotheek ook als vermogensrecht mogen aandienen. Dit wordt interessant."

Gerelateerde artikelen:

Thuiswerkende ZZP'er? Dan mag je je huurkosten aftrekken