Nieuws Actueel

Voortaan voor al je plannen naar één loket

Vanaf nu kunnen alle verenigingen, stichtingen en dopsbelangen die initiatieven ontwikkelen voor een levendig platteland in alle Drentse gemeenten terecht voor steun, meldt het Dagblad van het Noorden woensdag.

De Ondernemer 10 februari 2016

Platteland Initiatief

Elke gemeente krijgt drie jaar achter elkaar 50 duizend euro van de provincie die te gebruiken is voor een waardevol initiatief op het platteland, bijvoorbeeld voor het behoud van een dorpswinkel of een multifunctioneel centrum.

Initiatiefnemers moesten tot nu toe altijd naar een provinciaal loket, maar dat past volgens gedeputeerde Henk Jumelet niet bij de nieuwe manier van werken. In een aantal gemeenten was er al een lokaal loket, maar deze waren alleen bestemd voor de plannen waarvoor gemeenten een eigen fonds of regeling in het leven hadden geroepen.

Regels De gemeenten moeten zelf echter ook geld bijleggen voor de initiatieven. Wil de gemeenten uit de provinciale pot een bedrag van bijvoorbeeld 5000 euro toezeggen aan een dorpsinitiatief, dan moet de gemeente zelf ook 5000 euro bijleggen. Voorwaarde voor het geven van subsidie is dat dorpsinitiatieven ten goede komen aan de dorpsgemeenschap en niet aan enkele burgers. Ook is de subsidie niet bedoeld om exploitatietekorten aan te vullen.