Nieuws Actueel

Vos Transport Deventer en FNV beschuldigen elkaar

Beschuldigingen vliegen over en weer. Vakbond FNV roept dat Transportbedrijf Vos een uitbuiter en concurrentievervalser is. En Vos vindt dat de vakbond leugens en laster verspreidt. Het transportbedrijf staat in elk geval een boete te wachten.

Bas Klaassen | Foto: Thinkstock 19 mei 2016

Vrachtwagen thinkstock

Uit een rapport van de Inspectie Leefomgeving enTransport (ILT) blijkt dat de inspectie van plan is transporteur Vos uit boetes op te leggen voor gesjoemel met de rij-en rusttijden van chauffeurs. Ook verwijt de inspectie Vos onvoldoende medewerking bij de aanlevering van gegevens en 'niet passende verwevenheid met buitenlandse ondernemingen.'

TegenstrijdigHet rapport kwam naar buiten door een WOB-verzoek van vakbond FNV die al maanden op ramkoers ligt met de transporteur. Op zijn beurt kondigt Vos Transport juridische stappen aan tegen de vakbond. Directeur Jules Menheere laat uitzoeken of het bedrijf de FNV kan aanklagen. Hij bestrijdt dat er boetes zijn opgelegd. Menheere: ,,De FNV verspreidt moedwillig leugens en laster om Vos te beschadigen.''

BezwaarFormeel is het zo dat Vos nog geen boetes zijn opgelegd, maar dat er een voornemen is tot het opleggen van boetes. Dat zegt Yeter Atmaca van de Inspectie Leefomgeving en Transport. "Er zijn overtredingen geconstateerd. Daarop is een boeterapport opgesteld." Daartegen kan Vos nog bezwaar aantekenen. Atmaca: "De hoogte van de boetes staat daarom nog niet vast." Volgens Atmaca heeft Vos tot nu toe nog geen bezwaar aangetekend.

RusttijdenVrachtwagenchauffeurs zijn verplicht hun rij- en rusttijden via een tachograaf bij te houden op een bestuurderskaart. Volgens het inspectierapport houdt Vos die kaarten niet altijd voldoende bij, of rijdt zelfs rond met vrachtwagens zonder bestuurderskaart. Ook worden de reistijden en wekelijkse rusttijden van de buitenlandse chauffeurs niet op de juiste wijze geadministreerd.

Directeur Menheere wil niet op de bevindingen in het rapport reageren. "Ik heb die stukken niet. Dan reageer ik er ook niet op."

De rapporteur van de ILT geeft in de rapportage aan Menheere persoonlijk over de boeterapporten te hebben ingelicht. Volgens Yeter Atmaca van de Inspectie zijn de rapporten Vos toegestuurd.

JuridischVos en de FNV liggen al een jaar lang juridisch overhoop. De vakbond klaagde Vos vorig jaar aan wegens het niet naleven van de CAO en beschuldigde Vos van concurrentievervalsing en uitbuiting van Litouwse en Roemeense chauffeurs. De rechtbank oordeelde tot twee maal toe dat daarvan geen sprake was. Volgens Menheere is het lekken van dit rapport dan ook een poging van de betrokken FNV-bestuurder zijn eigen onvermogen te verdoezelen. "Hij probeert zijn eigen geknoei op deze manier onzichtbaar te maken."