Nieuws Actueel

Vroeg met pensioen? De ambitieuze ondernemer moet er niet aan denken

Een groot deel van de ondernemers werkt liever langer door dan vroeg met pensioen te gaan, blijkt uit een onderzoek van verzekeraar Allianz. Hierin zijn regionale verschillen te ontdekken. Ook spelen (financiële) factoren een rol in de aanloop naar het pensioen.

De Ondernemer | Bron: Allianz | Foto: ANP 15 juni 2017

Oude ondernemer

Ambitieus

Veel ambitieuze ondernemers doen hun werk lang met plezier. Verzekeraar Allianz deed onderzoek naar de drijfveren en afwegingen van ondernemers: hieruit bleek dat een groot deel van de ondernemers niet van plan is om vroeg met pensioen te gaan. Slechts een kleine groep (zo'n 5 procent) verwacht voor hun 60ste met pensioen te gaan. Zo'n 39 procent denkt na hun 68ste nog aan het werk te zijn.

Ondernemers hopen hun pensioen te bekostigen op verschillende manieren: 49 procent door middel van opgebouwd pensioen, 45 procent met spaargeld en 33 procent door het verkopen van hun bedrijf. Hoe ouder ondernemers zijn, hoe meer ze ervan overtuigd zijn dat stoppen met werken gefinancierd kan worden met hun pensioen. Dit geldt voor slechts 39 procent van de ondernemers tot 34 jaar, tegenover maar liefst 72 procent van de ondernemers boven de 65 jaar.

Regionale verschillen

Opvallend is dat veel ondernemers het niet nodig vinden om elke werknemer in Nederland langer door te laten werken. Slecht een kwart van de Nederlandse ondernemers vindt dit van belang. Hierin zijn duidelijke regionale verschillen te ontdekken: slecht 15 procent van ondernemend Zuid-Nederland vindt langer doorwerken noodzakelijk, tegenover maar liefst 42 procent van de ondernemers in de drie grote steden.

Prioriteiten

Om ondernemerschap op langere termijn vol te kunnen houden en door te kunnen zetten, hebben veel onder ondernemers baat bij verlaging van belastingen en meer vrijheid. Vooral klein-mkb'ers hebben belastingverlaging hoog op hun prioriteitenlijst staan. Mkb-bedrijven met 50 tot 250 werknemers hebben juist meer last van de strenge regulering van de overheid en de stugge wetgeving. Ongeveer 18 procent heeft hierdoor wel eens opdracht moeten weigeren.

Lees ook: Pensioensector wil vertrouwen terugwinnen

Daar komt bij dat groot-mkb'ers erg veel waarde hechten aan het stimuleren van innovatie en duurzaamheid. Om de economie te kunnen stimuleren, vindt ongeveer de helft van de ondernemers versoepeling van het ontslagrecht van belang.

Negatieve invloed

Om ondernemerschap op de lange termijn te kunnen stimuleren, zijn er een aantal zaken die een negatieve invloed hebben op het runnen van een eigen bedrijf. Meer dan een derde van de ondernemers geeft aan dat cybercriminaliteit van negatieve invloed is op succesvol ondernemerschap. Andere factoren zijn de toename van files (27 procent), goedkope buitenlandse krachten (23 procent) en de macht van multinationals (22 procent). Ook vergrijzing staat hoog op deze lijst, maar wordt met name door jonge ondernemers als bedreiging gezien.