Nieuws Actueel

Vrouwelijke sprekers op businessconferenties flink ondervertegenwoordigd

Het is vandaag International Women’s Day en dat is voor Eventbrite reden genoeg om de diversiteit in sekse tijdens tech, business en marcom conferenties eens onder de loep te nemen. Het internationale platform voor evenement-technologie liet het programma van 32 evenementen analyseren en daaruit kwam naar voren dat slechts een kwart van de in totaal 1.200 sprekers vrouw is. Een interview met Jasper Dijkstra van Eventbrite Nederland.

Robbert Daalder 8 maart 2019

Wvd O Eindhoven Elske Doets

Wat zegt dit onderzoek concreet? Hoe 'slecht' is het dat de balans scheef is en waarom moet er aandacht aan worden besteed?

,,In plaats van het 'slecht' te noemen, zien we de huidige staat van genderdiversiteit in line-ups van conferenties als een verbeterpunt. Wij geloven dat diversiteit horizons kan verbreden, dat het helpt elkaar beter te begrijpen, dat het respect kan bevorderen voor mensen die anders zijn en om uiteindelijk een meer inhoudelijke en inspirerende programmering mogelijk te maken. We denken dat een divers programma de potentie heeft om conferenties beter en aantrekkelijker te maken voor nieuwe doelgroepen. De uitdaging ligt ‘m in de vraag hoe.”

Het onderzoek naar sprekersprofielen heeft aangetoond dat slechts iets meer dan een kwart vrouwelijk is. Hoe komt dat volgens jou?

,,Daar zijn verschillende redenen voor en het is moeilijk om er één aan te wijzen. Ik denk niet dat er zoiets is als een negatief vooroordeel tegen vrouwelijke sprekers. Een factor zou het aantal vrouwen in hogere managementfuncties kunnen zijn. Het Sociaal Cultureel Planbureau becijferde dat ongeveer 25 procent van de senior managementfuncties ingevuld wordt door vrouwen en dat één op de vijf van de topmanagers van de grootste 500 bedrijven in Nederland vrouw is. En als je ervan uitgaat dat sprekers meestal in hogere posities zitten, lijkt daar een verband te zijn. Het goede nieuws is dat er al veel initiatieven zijn die gericht zijn op het vergroten van het aantal vrouwelijke leiders. Het zien van vrouwelijke rolmodellen op het podium kan er ook toe bijdragen dat vrouwen worden aangemoedigd een leidende rol op zich te nemen.”

Lees ook: Met Your Super wil deze beloftevolle '30 onder 30' ondernemer (aldus Forbes) mensen gezonder laten eten

Wat kan er gedaan worden om deze cijfers beter in balans te krijgen? Als het aantal vrouwen met een geschikt profiel voor een evenement gewoon te laag is, dan ontkom je er toch niet aan?

,,Als er echt een tekort is aan gekwalificeerde vrouwelijke sprekers - en dit zou extra onderzoek vereisen - dan is dat een goed argument. Sommige mensen pleiten voor quota om gelijkheid te bereiken. Maar dat is controversieel, precies om de reden die je noemt: in het ergste geval zou je eindigen met meer vrouwelijke sprekers die minder gekwalificeerd zijn om op het podium te staan. We suggereren daarom niet dat quota's de enige of de juiste manier zijn om diversiteit te bereiken."

,,Positieve rolmodellen, programma's die zijn ontworpen om de volgende generatie vrouwen in het bedrijfsleven aan te moedigen om op het podium te gaan staan of om soms gewoon wat assertiever te zijn dan normaal en tegelijkertijd ook trouw te blijven aan zichzelf, kunnen allemaal helpen. Maar ik heb helaas geen glazen bol. Onze bijdrage met deze analyse is het delen van een momentopname van genderdiversiteit op de podia van conferenties. Hopelijk leidt het tot een discussie over hoe dingen kunnen worden verbeterd. Dit kan op zijn beurt leiden tot bewustwording bij programmamanagers. Dat ze toch even verder kijken of er niet een vrouwelijke expert op een bepaald thema het podium kan nemen."

Lees ook: Zo werd deze sieradentweeling de juwelier van bekend Nederland

In jullie onderzoek staat ook een top 5 met daarin de namen van conferenties die meer vrouwen dan gemiddeld programmeren. Material District, het Communicatiecongres en Customer First Congres zijn enkele voorbeelden. Hoe komt het dat deze partijen wel oog hebben voor een goede balans?

,,Dit heeft deels te maken met de industrie waarin het zich bevindt. Aan de andere kant helpt het ook als een evenement bewust programmeert over genderdiversiteit.”

De cijfers 73 procent man tegenover 27 procent vrouw als spreker tijdens congressen zijn volgens jullie niet ideaal. Maar in welk perspectief moeten we dit plaatsen? Is er een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren?

,,We hebben alleen gekeken naar de evenementen in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van dit jaar. We kunnen dus niets zeggen over de voorgaande jaren. Wij geloven dat het hele besef van genderdiversiteit op de werkvloer in het algemeen, en met name op topposities, een positieve bijdrage heeft geleverd. In 2009 was slechts 5 procent van de top in het Nederlandse bedrijfsleven vrouwelijk. Tien jaar later is dat al 15 procent, blijkt uit hetzelfde onderzoek van het SCP. Dit toenemende aandeel heeft aantoonbaar ook een effect op de programmering van conferenties. We gaan ervan uit dat het aandeel vrouwelijke sprekers is toegenomen en we kijken uit naar de resultaten van volgend jaar."