Nieuws Actueel

Waarom nu wel stallenstop Reusel?

Het gemeentebestuur hoopt de stijging van het aantal varkens te stoppen, meldt het Brabants Dagblad. De nieuwe werkelijkheid in Reusel-De Mierden.

Twan Linders 7 maart 2016

Stallenstop Varkens

Er lijkt een andere wind te waaien in Reusel-De Mierden. Zaten er in 2005 nog ruim 222.000 varkens binnen de gemeentegrenzen, tien jaar later lag dat aantal maar liefst 100.000 hoger. Maar een voorgestelde bouwstop moet de trend keren, hopen B en W. Eerdere politieke maatregelen hadden niet het gewenste effect. Maar waarom eigenlijk niet?

GeeurreductieDe agrarische sector is diepgeworteld in Reusel-De Mierden. De landbouw is een belangrijke economische pijler, het CDA heeft er van oudsher een grote vinger in de politieke pap. In die context is het niet vreemd dat agrarische ondernemers vaak ruimte gelaten werd om uit te breiden, zij het onder fel protest van de politieke oppositie. En ook de wet bood die ruimte: veehouders kunnen de helft van de geurreductie die ze realiseren, gebruiken om hun veebestand uit te breiden.

Het onderwerp is nog steeds een splijtzwam binnen het dorp én de politiek, maar langzaamaan lijkt er een kentering op te treden. Zelfs het CDA stemde in november verdeeld over het op slot zetten van de veehouderij. Onder druk van de samenleving voert de politiek steeds zwaarder geschut aan om paal en perk te stellen aan uitbreidingen van veehouderijen. Waar Reusel-De Mierden eerst de verplaatsing van een veehouderij van Wintelre naar Hulsel nog zij aan zij met de agrariër bij de Raad van State bevocht tegen de provincie, wees de gemeente die verplaatsing later zelf alsnog af. De plannen waren ingehaald door de strengere geurnormen.

Eerdere foutenBij het dichttimmeren van lokale wetgeving lijkt Reusel-De Mierden wijs geworden van eerdere fouten. Talloze rechtszaken over vergunningen, aangespannen door boeren, waren een goede leerschool. En de gemeente ontdekte dat een besluit om de veehouderij op slot te zetten direct van kracht moet worden, om te voorkomen dat vlak voor de deadline nog vergunningaanvragen worden ingediend. Ook werd duidelijk dat een geurverordening niet het juiste instrument is om de aantallen varkens in te perken. Door betere technieken zoals luchtwassers kan de uitstoot van geur en fijnstof worden teruggedrongen, waardoor juist méér dieren kunnen worden gehouden.

De gemeente weet zich gesterkt door de provincie, die ook streeft naar innovatie en duurzaamheid in de sector.