Nieuws Actueel

Wanneer sluit je als ondernemer een AOV af?

Als zelfstandig ondernemer ontvang je geen uitkering van het UWV wanneer je zonder werk zit of arbeidsongeschikt raakt. Tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kun je een verzekering afsluiten. Maar wat zijn de belangrijkste overwegingen om dit te doen?

Angelika Arntz 29 maart 2016

Aov arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten wanneer

Van primair belang is jouw financiële buffer. Het kan zijn dat je een partner met een goed inkomen hebt, waardoor inkomensverlies kan worden opgevangen. Of misschien heb je een goed gevulde spaarrekening om een periode zonder werk te overbruggen.

LuxeHoe lang dat lukt, is mede afhankelijk van jouw financiële verplichtingen, zoals huur of hypotheeklasten, verzekeringspremies en studiekosten voor de kinderen. Maar ook je levenswijze speelt een rol: hecht je veel waarde aan vakanties en luxe of kun je makkelijk bezuinigen wanneer dit nodig is? Kortom, de noodzaak van een verzekering neemt toe wanneer je kostwinner bent en weinig of geen financiële buffer hebt.

In kaart brengenHet is dan ook zaak om inkomsten, uitgaven en vermogen van jou (en je partner) goed in kaart te brengen. Dan weet je welk financieel risico je loopt wanneer je arbeidsongeschikt raakt en in hoeverre je dit risico zelf kunt dragen of beter kunt verzekeren.

Angelika Arntz is onafhankelijk financieel planner en lid van de VOFP (Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners). Heb jij ook een vraag? Mail deze dan naar vraag@deondernemer.nl.