Nieuws Actueel

Wat te doen bij #MeToo op de werkvloer

Steeds meer directeuren en personen in machtige posities worden beschuldigd van seksueel misbruik. Wat brengt de #MeToo-beweging 2018? Daarover gaat de blog van Christian Mutlu, arbeidsrechtspecialisten van KienhuisHoving.

De Ondernemer i.s.m. KienhuisHoving 27 februari 2018

Action 3435773 1920

Het meest spraakmakende onderwerp van eind 2017 is ook aan het begin van dit jaar volop in de aandacht. In januari stonden de Golden Globes in het teken van het machts- misbruik in de film- en tv-wereld. Maar, de #MeToo-discussie reikt verder, bijvoorbeeld tot in de mode- en theaterwereld, sport, de zorg en het onderwijs.

Werkvloer

Maar daar blijft het helaas niet bij. Ook op de werkvloer kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag in de vorm van seksuele intimidatie. Denk aan het in de billen knijpen van een werknemer of een collega bij de borsten pakken. Leidinggevenden en werkgevers weten vaak niet hoe hiermee moet worden omgegaan. Hoe kan seksuele intimidatie juridisch een halt worden toegeroepen?

Lees ook: Vlog Marcia Geerts: hoe je als werkgever #MeToo buiten de deur houdt

Veranderende moraal

Er heeft sinds een aantal jaren een verschuiving plaatsgevonden van het ongestraft seksueel intimideren van een medewerker, naar het beschermen van kwetsbare werknemers, collega's of personen die ten opzichte van een ander in een afhankelijkheidssituatie zitten. Die bescherming kan zich uiten in een ontslag op staande voet of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Op welke gronden kan ontslag volgen?

Ontslag

Ontslag van een werknemer die zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie kan volgen wanneer door zijn fysieke of verbale gedragingen het slachtoffer zich op het werk onvrij of zelfs onveilig gaat voelen. Rechters houden vooral rekening met het feit of het gaat om een groot leeftijdsverschil tussen dader en een relatief jonge geïntimeerde, of het slachtoffer zich in een afhankelijkheidspositie bevindt en of de dader al eerder is gewaarschuwd. Een recent voorbeeld is het ontslag van een leidinggevende die jonge medewerksters op Facebook benaderde en, ondanks waarschuwingen, fysiek contact met hen bleef zoeken (kietelen, hand op de zij, zoenen).

#YouToo?

Voorkom #MeToo op het werk door voortijdig en prudent te handelen. Is er toch sprake van ongewenst gedrag? Wacht niet te lang met het instellen van een juridische actie bij seksueel wangedrag en machtsmisbruik.

Voorkom #MeToo op het werk door voortijdig en prudent te handelen

Christian Mutlu, KienhuisHoving