Nieuws Actueel

'We moeten bedrijven verleiden mee te doen'

Bomen planten in een tropisch land om CO2-uitstoot te compenseren? Dat kan dichterbij, vinden ze in Mill. Daar moet in de strijd tegen vieze lucht een nieuw bos ontstaan.

Herman Wissink | Foto: Ed van Alem 15 februari 2016

Bosmill1065

Mill krijgt er een bos bij. Niet zomaar een bos, want de bomen die er staan, compenseren de koolstofdioxide (CO2) die gemeente en bedrijven jaarlijks uitstoten.

Althans, dat is de bedoeling. De gemeente Mill en Sint Hubert plantte onlangs een eerste 'eigen' boom voor het bos dat straks de Verborgen Raamvallei moet sieren. Een voor Nederland uniek project, zegt de Millse wethouder Jos van den Boogaart. "Nu compenseren veel bedrijven hun uitstoot in bijvoorbeeld Maleisië of Thailand. In tropische landen groeien de bomen sneller en heb je je compensatie dus eerder bereikt. Daar komt bij dat grond en bomen in Nederland duurder zijn. Het vraagt wat van een bedrijf om het op onze manier te doen."

Bomen zetten koolstofdioxide - die vrijkomt bij bijvoorbeeld het stoken van een verwarming - om in zuurstof. Om dat voor het gemeentehuis en de gemeentelijke auto's voor elkaar te krijgen, is 4,5 hectare bos nodig. Bos dat in het gebied tussen Grave, Mill en Haps zal groeien.

Het Millse idee gaat verder. "Het is de bedoeling dat veel meer bedrijven hier hun CO2-uitstoot compenseren", zegt Van den Boogaart, kartrekker voor het project Verborgen Raamvallei. Om dat betaalbaar te maken, is een overeenkomst gesloten met boomkwekerij Ebben uit Beers. Van den Boogaart: "Ebben mag tien jaar het perceel gebruiken voor boomteelt. Na die tien jaar moet hij het gebied op een afgesproken manier als natuur opleveren."

Onlangs hebben voor de Verborgen Raamvallei 21 instanties een samenwerkingsovereenkomst getekend. "Een bedrijf dat in dat gebied natuur ontwikkelt als compensatie, krijgt daar een bordje met de naam erop. Daarop is ook te zien hoe het natuurgebied eruit komt te zien."

Industriële kring

Het project om CO2-uitstoot te compenseren, staat nog in de kinderschoenen, weten Geert-Jan Derks en Frans van Schayik van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord- Limburg. "We zijn nu bezig om een module te maken die het bedrijven makkelijk maakt om mee te doen", legt Derks, voorzitter van de afdeling Cuijk/Grave, uit. "Het is een ingewikkeld verhaal om uit te rekenen wat de CO2-uitstoot is en wat dan het aantal bomen is dat daar tegenover moet staan. Niet ieder bedrijf kan daar iemand voor vrijmaken. Daar gaan we bij helpen. Niet elke boom is hetzelfde, daar moet je ook rekening mee houden."

Volgens Van Schayik, voorzitter van de afdeling Mill van de Industriële Kring, is het van belang om bedrijven eerst aan uitstootreductie te laten doen. "Kijk welke machines er zijn, wat voor auto's, hoe is de isolatie? Daar kan eerst een verbetering in worden aangebracht. Wat er dan aan uitstoot overblijft, zou gecompenseerd kunnen worden."

"Er moet er nog veel gebeuren. We moeten de bedrijven mee zien te krijgen. Maar ook de boeren die met ruilverkaveling er zelf ook wat aan kunnen hebben. En dan heb je nog de gemeentelijke procedures", zegt Derks. Het zal volgens Van Schayik een aantal jaren duren voordat het eerste bedrijf kan planten. "We zijn nu met vier bedrijven, waaronder Weemen. Als we daar een goede formule op los kunnen laten, kunnen we andere bedrijven makkelijker verleiden om in te stappen."