Nieuws Actueel

Weekmarkt gaat onder de loep

Sjaak Koolen 15 februari 2016

Waalwijkweekmarkt1065

De verplaatsing van de Waalwijkse weekmarkt naar het zuidelijke parkeerterrein van winkelcentrum De Els heeft de kooplieden niet gebracht wat ze ervan verwacht hadden. En toch: volgens het college van B en W was het een paar jaar geleden een van de beste opties toen er een nieuwe locaties gekozen moest worden voor de weekmarkt. B en W gaan nu bij de plannen voor de centrumontwikkeling kijken hoe het verder moet met de weekmarkt.

Dat blijkt uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de SGP. Deze fractie maakt zich zorgen over de teruglopende aantrekkingskracht van de weekmarkt en vindt dat er maatregelen moeten komen om het tij te keren. B en W erkennen dat de markt van belang is voor het centrum van Waalwijk. "De weekmarkt is onlosmakelijk verbonden met het centrum van Waalwijk", zeggen ze.

Gekrompen

De markt is de laatste vijf jaar sterk gekrompen: van 514 naar 348 strekkende meter. Enkele marktkooplieden zijn niet tevreden over de huidige locatie. Het college geeft ook toe dat de vorige marktlocatie (parkeerterrein Broederklooster, nu onder meer H&M) duidelijk beter was. Duidelijk is dat de economische crisis ook de weekmarkt pijn bezorgde. Maar de markt heeft ook last van internetwinkels en populaire en goedkope warenhuizen als Action.

De SGP heeft het college suggesties gedaan die mogelijk een positief effect hebben op de markt. Gratis parkeren tijdens de marktdag en verplaatsing van de markt naar het Raadhuisplein. B en W gooien die suggesties niet overboord. Bij het maken van de plannen voor de toekomstige centrumontwikkeling willen ze die mogelijkheden serieus bekijken. Ze geven al wel aan dat bij een verhuizing naar het Raadhuisplein rekening gehouden moet worden met de veiligheid (bereikbaarheid hulpdiensten) en de belangen van de horeca-ondernemers.

Volgens B en W zal het nog niet meevallen om de markt tot grotere bloei te brengen. Waalwijk staat niet op zichzelf. Ook veel andere plaatsen zien hun weekmarkt achteruitgaan. De marktcommissie kijkt wel naar mogelijkheden om de markt aantrekkelijker te maken. Daarbij wordt gedacht aan Face-bookacties en een kraam van de week.

College neemt sugges- ties SGP voor week- markt mee bij plannen voor ontwikkeling centrum Waalwijk