Nieuws Actueel

Weekmarkt minder in trek

Tweeverdieners, kou en regen spelen de Goese weekmarkt parten. Het aantal kramen en de klandizie neemt af, bericht PZC woensdag.

Luc Oggel | Foto: Marcelle Davidse 2 maart 2016

Weekmarkt Goes

Toegegeven, weertechnisch gezien was het gisteren een uitermate troosteloze dag om op de weekmarkt in Goes rond te struinen of te werken. Maar dat de klandizie - en daarmee het aantal kramen - terugloopt, is een gegeven. Dat zegt marktkoopvrouw Elly Boeckhout uit Veere, die zelf kou, wind en regen trotseert om haar mode te slijten. Dat valt op deze druilerige dinsdag niet mee, want mensen zijn er nauwelijks.

De gaten op de Goese weekmarkt beginnen zo langzamerhand op te vallen. Boeckhout, die drie jaar in Goes staat, heeft wel een verklaring. "Kooplui weten dat er met zulk weer toch geen klanten zijn, dus komen ze niet. Klanten op hun beurt denken: 'de helft van de kramen is er niet, dus waarom zou ik gaan'." Boeckhout staat ook in Middelburg op de weekmarkt, maar in Goes is het volgens haar 'veel erger'. "Ik heb het ook een half jaar in Terneuzen geprobeerd, daar valt echt geen boterham te verdienen. Droevig."

PromotenGoes keert ze voorlopig nog niet de rug toe. Sterker, samen met een collega beheert Boeckhout de facebookpagina Weekmarkt Goes. "Om het toch een beetje te promoten en te laten zien: kom op, we zijn er." Op de pagina is onder meer te zien wieafwezig is, welke kramen nieuw zijn en andere wederwaardigheden. Vorige week is een oproepje op de pagina geplaatst om van bezoekers te horen wat zij nog missen op de weekmarkt. 'Collega's die er altijd zijn', luidt bijvoorbeeld de veelzeggende reactie van Edwin Zuijddijk. Want wegblijven is tegenwoordig een stuk eenvoudiger, zegt Boeckhout. "Je kunt makkelijk zeggen dat je ziek bent, want dat wordt niet gecontroleerd. Juridisch mag dat niet meer, vanwege privacy. Ik ben zelf vier jaar geleden geopereerd en toen moest er nog een briefje van de dokter bij toen ik me ziek meldde."

Gemeenten hebben in hun marktverordeningen nog regels en bepalingen staan met betrekking tot afwezigheid en verhindering. Ook de Goese verordening uit 2011 schrijft voor dat vaste standhouders schriftelijk aan B en W moeten mededelen dat ze niet present zijn. Het college bepaalt vervolgens of de marktkoopman of -vrouw al dan niet terecht de snor drukt.

TweeverdienersDat het aantal kramen op de weekmarkt en dus het aantal bezoekers terugloopt, heeft volgens de marktkoopvrouw nog een andere oorzaak. "Ten opzichte van twintig jaar geleden zijn er nu veel meer tweeverdieners. Die hebben doordeweeks geen tijd naar de markt te gaan." Het is tevens de verklaring voor het feit dat de zaterdagmarkt nog wel drukbezocht is.

'Ik heb het ook een half jaar in Terneuzen geprobeerd, maar daar is helemaal geen boterham te verdienen'