Nieuws Actueel

'Weer minder zaken op de fles in 2017'

Volgend jaar gaan naar verwachting 10 procent minder bedrijven failliet dan in 2016. Het zou daarmee het vierde jaar op rij zijn dat het aantal zaken dat op de fles gaat afneemt. Dat voorspellen economen van ING in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Van onze redactie 27 december 2016

Executieverkoopfailliet1065

Het Economisch Bureau van de bank voert onder meer de verbeterde economisch omstandigheden en de versterking van de financiële positie van bedrijven als redenen op voor de verdere daling. Als de ING-economen het bij het rechte eind hebben, dan daalt het aantal faillissementen naar het niveau van voor de crisis in 2008.

De daling is volgend jaar waarschijnlijk wel minder sterk dan in voorgaande jaren, omdat het effect van herstel na de economische crisis inmiddels is uitgewerkt. Ook toenemende onzekerheid, mede door de verdere digitalisering, zorgt er volgens ING voor dat de kans op faillissementen in de komende jaren hoger is dan in het verleden.

Dit jaar gingen volgens de bank circa 5100 bedrijven failliet. Dat is een daling van 15 procent ten opzichte van 2015. In alle sectoren, met uitzondering van de zorgsector, daalde het aantal faillissementen. De zorgsector kampt volgens ING met de nasleep van doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen.

Het aantal faillissementen daalt het hardst in de bouw. Daar ligt het aantal noodgedwongen sluitingen een derde lager dan in 2015. Volgens ING profiteert de sector volop van de aantrekkende woningmarkt. Vooral de stijging van de koopkracht en de huidige lage rentestand zorgen voor een impuls.