Nieuws Actueel

Werkgeversvoorman De Boer wil sociaal akkoord met de bonden

Werkgeversvoorman Hans de Boer wil een nieuw sociaal akkoord sluiten met de vakbonden. Daarin moet onder meer geregeld worden dat werkloze 45-plussers makkelijker doorstromen naar een nieuwe baan. De bonden zijn kritisch, bericht het AD.

DEBORAH JONGEJAN 17 juni 2016

Hansdeboer

De Boer wil Nederlanders meer zekerheid geven en daarom wil hij na de zomer afspraken maken met de bonden, voordat een nieuw kabinet aantreedt. In een 'soort nieuw sociaal akkoord' wil de voorzitter van VNO-NCW antwoord geven op grote vraagstukken. "Hoe regelen we dat kinderen uit een kansarme situatie goed worden opgeleid? Hoe zorgen we dat 45-plussers makkelijker van baan switchen?"

Hij denkt bijvoorbeeld aan omscholing en no-riskregelingen, waarbij werkgevers minder risico lopen. Of hij ook het huidige sociaal akkoord wil openbreken? "Dat akkoord was vooral belangrijk om dit kabinet te ondersteunen. Maar wat we verder gaan doen, hangt ook van de vakbeweging af."

ToekomstvisieOnlangs riepen PvdA-voorman Diederik Samsom en CDA-leider Sybrand Buma de sociale partners op om met een gezamenlijke toekomstvisie te komen. De bonden reageren evenwel kritisch op De Boer. "De deur staat altijd open bij ons, maar dan zul je ook het probleem van de heilloze flexibilisering en volstrekte ondermijning van werkenden aan moeten pakken", zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

De FNV zegt 'prioriteit te geven aan een goede uitvoering van dit sociaal akkoord'. Zo wil de vakbond dat er meer vaste banen bijkomen.

FlexwerkersDe afgelopen jaren kon de polder het niet eens worden over de positie van zzp'ers. Ook VVD en PvdA lagen te veel uiteen om de positie van flexwerkers aan te passen. Een nieuw kabinet zal er afspraken over moeten maken na de verkiezingen in maart.

VNO-NCW presenteerde gisteren samen met MKB-Nederland en LTO alvast een verkiezingsagenda voor de politiek. Met een publiek-privaat fonds van 100 miljard euro, waarin het rijk 5 miljard stort en ook pensioenfondsen en verzekeraars bijdragen, zou de komende jaren geïnvesteerd moeten worden. Het geld kan volgens de organisaties het best naar onder meer veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en 'bruisende binnensteden'.

Nieuw momentumPolitieke partijen zijn positief. "Het klinkt heel mooi en volgens mij kan het ook echt. We hebben de afgelopen jaren al gewerkt aan een investeringsbank, maar dat was moeilijk omdat er geen geld was. Nu de werkgevers hier voor zijn, creëren ze weer nieuw momentum om zo'n fonds goed te regelen", zegt Samsom.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: "Dit is een verrassend groen en sociaal plan. Alleen kijken de werkgevers wel erg veel naar de overheid. De economie groeit, dus de lonen kunnen omhoog en daarmee de koopkracht."

Sociale kantOok VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken ziet het plan zitten. Volgens hem betekent het minder subsidies en meer samen investeren met het bedrijfsleven.

CDA'er Buma mist echter, net als de vakbonden, de sociale kant van het verhaal. "De arbeidsmarkt loopt nu niet goed, we zullen moeten hervormen om competitief te blijven. We moeten iets met flexwerken en met de loondoorbetaling bij ziekte. Wat dat betreft, staat de politiek voor een grote opdracht."