Kennis Wet- en regelgeving

Als jouw eenmanszaak uit zijn voegen barst: dit moet je weten over een BV starten

Veel ondernemers starten hun bedrijf met een eenmanszaak. Dit is makkelijk, snel en goedkoop. Wanneer de onderneming gaat groeien en de winst stijgt, komt de vraag in beeld of een BV wellicht verstandiger of voordeliger is. Maar wat moet je daarvoor overwegen?

Sandra van den Nieuwenhof | Foto: Pexels 26 februari 2019

Eenmanszaak voegen barst 1

Het antwoord op de vraag of het raadzaam is om een BV op te richten, is niet eenduidig te geven. Twee zaken zijn in elk geval van belang bij de afweging: de aansprakelijkheid en de belastingdruk.

Aansprakelijkheid

Met een eenmanszaak drijf je voor eigen rekening en risico een onderneming. Er is geen onderscheid tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je voor 100 procent privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Schuldeisers kunnen zich direct verhalen op jouw privévermogen, waaronder bijvoorbeeld je woning.

Lees ook: Medewerkers aannemen als zzp'er? Met deze 4 tips gaat het je lukken

De BV is een rechtspersoon

Bij een BV ligt dit anders. De BV is een rechtspersoon en heeft eigen rechten en verplichtingen. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) vertegenwoordig je de BV, maar word je niet persoonlijk gebonden. Een overeenkomst wordt namelijk gesloten met de BV als partij. Schuldeisers kunnen zich verhalen op het vermogen van de BV, maar in beginsel niet op jouw privévermogen.

Geen startkapitaal

Voor het oprichten van een BV is het overigens al sinds 2012 niet meer nodig om een aanzienlijk bedrag als startkapitaal te storten. Het verplichte startkapitaal bedraagt nu slechts 0,01 euro (voorheen 18.000 euro). Bij het oprichten van een BV ben je wel verplicht een notaris in te schakelen.

Lees ook: Dit zijn de regels omtrent thuiswerken

Belastingdruk

Over de winst die je als ondernemer met een eenmanszaak behaalt, ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Het tarief varieert van 36,65 procent tot 51,75 procent (2019). Daarnaast kun je aanspraak maken op een aantal fiscale voordelen zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo kan de belastingdruk aan het begin laag zijn, maar vanaf een bepaald bedrag aan winst kan de BV weer interessanter worden.

Vennootschapsbelasting

De winst van de BV valt onder de vennootschapsbelasting. Het tarief (2019) bedraagt 19 procent over de eerste 200.000 en daarboven 25 procent. Met deze vennootschapsbelasting ben je er nog niet. Bij een BV heb je te maken met belastingheffing in drie rondes:

  1. Allereerst krijg je als directeur een salaris dat belast is met loon/inkomstenbelasting (Box 1).
  2. De winst na aftrek van het salaris van de directeur wordt belast met vennootschapsbelasting.
  3. De winst die na de heffing van vennootschapsbelasting overblijft, kan (op een zelf te kiezen moment) worden uitgekeerd aan jezelf als aandeelhouder. Voor deze winstuitkering (dividend) geldt het tarief van 25 procent inkomstenbelasting (Box 2).

Door alle belastingen bij een bepaalde winst op te tellen en met elkaar te vergelijken kun je uitrekenen welke rechtsvorm in die situatie fiscaal voordeliger is: de eenmanszaak of de BV.

Gebruikelijk loon

Tot slot is het goed om te weten dat de Belastingdienst eisen stelt aan het salaris dat je jezelf toekent uit de BV. De belastingdienst gaat uit van een zogenaamd gebruikelijk loon en koppelt daar ook een minimumbedrag aan: 45.000 euro (2019). Volgens de website van de Belastingdienst mag je het salaris op een lager bedrag stellen als je aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn. Met de regels rondom het minimum DGA-salaris wil de wetgever voorkomen dat de DGA ontsnapt aan het progressieve tarief van box 1. Anders zou je jezelf een laag salaris kunnen toekennen en aanvullend winst (dividend) uitkeren tegen minder belasting.