Nieuws Wet- en regelgeving

Zo worden jouw bedrijfsgeheimen het best bewaard

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) van kracht geworden. Deze wet maakt duidelijk wat een bedrijfsgeheim is en hoe je het kunt beschermen. De wet biedt je de mogelijkheid om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van je bedrijfsgeheim.

Sandra van den Nieuwenhof 6 december 2018

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking hebben op veel verschillende soorten informatie, zoals klantenbestanden, concepten, werkprocessen, onderzoeksgegevens, formules en recepten. Ze kunnen eveneens een grote waarde vertegenwoordigen, met name voor het innovatieve bedrijfsleven.

Inbreuk

Jesse Vermeij, legal counsel bij SOLV advocaten in Amsterdam legt uit wat de nieuwe wet toevoegt: “De bescherming van een bedrijfsgeheim is nu als een specifiek recht neergelegd in de wet, waarop ondernemingen zich kunnen beroepen. Voorheen was dat niet zo. Voor een onrechtmatige daad moest eerder worden aangetoond dat het overnemen van specifieke gegevens in het maatschappelijke verkeer niet gepast is. Dat was nog niet zo makkelijk omdat het een subjectieve afweging is. Nu een bedrijfsgeheim is opgenomen als recht, kan met meer objectieve criteria worden vastgesteld of er sprake is van een inbreuk. De huidige wet legt concreter uit wanneer er sprake is van een onrechtmatige verkrijging en wanneer niet. De wet biedt dus meer duidelijkheid.”

Om voor bescherming van bedrijfsgeheimen in aanmerking te komen, is geen aanvraag en geen registratie nodig. Je bedrijfsgeheim moet wel voldoen aan de volgende drie voorwaarden: het moet echt geheim zijn, het moet handelswaarde hebben en je moet redelijke maatregelen hebben genomen om je bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden.

Lees ook: Mag jouw medewerker zomaar bijklussen?

Bewijsmiddel

Bij de vereiste maatregelen kun je bijvoorbeeld denken aan een fysieke kluis, concurrentiebedingen en geheimhoudingsovereenkomsten of -clausules. Je kunt je bedrijfsgeheim ook opslaan in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). BOIP is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux.

Pieter Veeze, jurist bij BOIP, zegt over het i-DEPOT: “Er worden ongeveer 5000 ideeën per jaar ingediend. Om welke ideeën het gaat, weten we niet omdat de inhoud geheim is. Tenzij de indiener het openbaar maakt natuurlijk. Universiteiten maken er bijvoorbeeld veel gebruik van. Het is een digitale datumstempel, een goedkope en laagdrempelige manier om vast te leggen dat iemand iets op een bepaalde datum bedacht heeft. Het is een bewijsmiddel, het geeft geen monopolie, zoals een merkrecht. Ideeën zijn in principe vrij, maar het kan handig zijn om vast te leggen dat je idee op een bepaalde datum ontstaan is om aan te kunnen tonen dat je eerder was dan je concurrent.“

Schadevergoeding

De Wbb biedt je dus de mogelijkheid om bij de rechter een vordering in te stellen als iemand inbreuk maakt op jouw bedrijfsgeheim. Zo kun je de rechter onder andere vragen om schadevergoeding of om een verbod van de productie of handel in producten die gemaakt zijn met behulp van jouw bedrijfsgeheim.

“Een zitting was op dit gebied openbaar, evenals de vonnissen. Daardoor waren partijen terughoudend in procederen over bedrijfsgeheimen. De Wbb biedt nu de optie om het aantal personen te beperken dat toegang heeft tot de zitting of tot de specifieke documenten. Bovendien kan een rechter specifieke vertrouwelijke informatie in de uitspraak bewerken en het gehele vonnis aan een beperkte groep mensen beschikbaar stellen“, aldus Vermeij, over het procederen onder de nieuwe wet.

De Wbb vloeit voort uit een Europese richtlijn. Alle EU-lidstaten moeten deze invoeren.