Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Borg staan als ondernemer: wat zijn de gevolgen?

Als ondernemer herkent u vast de situatie waarbij uw bank heeft bedongen dat u zich als directeur grootaandeelhouder (DGA) van een BV aansprakelijk of borg stelt voor het krediet dat de bank aan uw bedrijf heeft verstrekt. Advocaat ondernemingsrecht Jeroen Gerritsma legt uit wat de gevolgen zijn.

Van onze redactie 24 december 2020

Borg staan ondernemer

Daarvoor zijn vaak meerdere redenen, zoals kredietwaardigheid en motivatie het bedrijf goed te laten draaien. Het lukt de financier niet altijd de borg daadwerkelijk uit te winnen. Ik begin met het voorbeeld van een bank die een bedrijf financierde en vergat haar pandrechten te registreren. Nadat het bedrijf failliet was gegaan en de curator alle inventaris, voorraad en vorderingen had verkocht, viste de bank achter het net: ze kreeg helemaal niets. Toen de bank de DGA van het failliete bedrijf als borg aansprak om te betalen, maakte de ondernemer bezwaar. De rechter gaf de DGA gelijk omdat de bank haar pandrechten had moeten registreren. In dat geval zou de bank de borg niet hebben hoeven aanspreken.

Zorgplicht

De rechter schiet vooral particuliere borgen nogal eens te hulp. Een bank is een professionele partij die een bijzondere zorgplicht heeft jegens een particuliere borg. Zeker als die borg ook nog eens klant is bij de betreffende bank. Als een bank weet dat een borg de verplichtingen uit zijn borgtocht helemaal niet kan nakomen (bijvoorbeeld omdat de vermogens en inkomenspositie van de borg onvoldoende is in verhouding tot het bedrag van de borgtocht) dan kan de rechter tot het oordeel komen dat de borg niet hoeft te betalen.

Dwaling

Ook als de bank op de hoogte is van voor het bedrijf specifieke risico's, zoals bijvoorbeeld moeilijk verkoopbare activa die de bank als zekerheid heeft, dan zal zij de particuliere borg daarover moeten informeren en waarschuwen. Doet ze dat niet, dan kan de borg zijn borgtocht op grond van dwaling vernietigen of kan de rechter tot het oordeel komen dat de bank niet aan haar zorgplicht jegens de borg heeft voldaan.

Particuliere borg

Wanneer bent u een particuliere borg? Voor de wet is iemand die geen bestuurder of aandeelhouder is al snel een particuliere borg. Ook een borg die (zelfs al is hij een ervaren zakenman) een bevriende ondernemer hielp door een borgtocht te verstrekken aan de bank van zijn vriend, werd door de rechter gezien als particuliere borg.

Voor borgen geldt dan ook: eerst goed checken, dan pas betalen.

Jeroen Gerritsma is advocaat ondernemingsrecht en banking & finance. Meer weten? Mail dan naar: jeroen.gerritsma@kienhuishoving.nl