Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Hoe lang mag een concurrentiebeding duren?

Bijna iedere ondernemer krijgt er weleens mee te maken: een concurrentiebeding. Te denken valt aan de opname van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst, maar ook wordt een dergelijk beding vaak afgesproken bij bedrijfsovernames. Afhankelijk van de situatie zijn de regels en vooral de duur van een concurrentiebeding sterk verschillend.

Marc van Rijnsoever 7 april 2021

Contract financieel personeel romain dancre unsplash

Bijna elke ondernemer krijgt te maken met een concurrentiebeding. Foto: Unsplash

Een werkgever zal een concurrentiebeding willen afspreken om te voorkomen dat de werknemer na zijn uitdiensttreding zomaar bij een concurrent aan de slag kan gaan. Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Daarnaast moet de werknemer meerderjarig zijn. In principe mag alleen een concurrentiebeding worden afgesproken als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Kiest men voor opname van een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan dat alleen bij ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Een schriftelijke motivatie is hierbij ook nodig. De wet voorziet niet in een maximale looptijd voor het concurrentiebeding. Als uitgangspunt geldt echter een looptijd van ten hoogste één (en in uitzonderlijke gevallen twee) jaar.

Lees ook: Langdurig zieke werknemer, wat nu?

Bedrijfsovername

Een koper die een bedrijf overneemt en daarbij een (goede) prijs betaalt voor goodwill, knowhow en het klantenbestand zal willen voorkomen dat de verkoper vervolgens een concurrerende onderneming opstart. De koper zal namelijk de waarde van zijn investering willen beschermen. Het mededingingsrecht stelt echter regels aan het gebruik van een concurrentiebeding, omdat een te ver strekkend non-concurrentiebeding de vrije markt negatief beïnvloedt. Daarom moet de omvang (zoals geografische werking) van het beding duidelijk worden afgebakend.

"Een te ver strekkend non-concurrentiebeding beïnvloedt de vrije markt negatief"

Marc van Rijnsoever, advocaat bij KienhuisHoving

Verder heeft de Europese Commissie richtlijnen gegeven voor de duur van het concurrentiebeding. Uitgangspunt is dat een looptijd van maximaal drie jaar is toegestaan, indien de overname zowel goodwill als knowhow omvat. Het beding mag maar twee jaar duren als alleen voor de goodwill wordt betaald. In bepaalde situaties mag van de hiervoor genoemde regels worden afgeweken, bijvoorbeeld bij kleinere overnames. Bij verkoop van louter activa kan geen concurrentiebeding worden overeengekomen.

Ongeldig beding

Het is van groot belang dat een concurrentiebeding voldoet aan de eisen uit wet- en regelgeving. Anders bestaat het risico dat het beding ongeldig is en toepassing mist. Heeft u vragen over de formulering of toelaatbaarheid van een concurrentiebeding? Wij helpen u graag.

Marc van Rijnsoever is advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving. Voor vragen: marc.vanrijnsoever@kienhuishoving.nl