Nieuws Wet- en regelgeving

Hoe McDonald's vecht met Hilversum

De komst van een tweede, grote, McDonald’s naar de Mediastad leek een voldongen feit. De gemeente Hilversum had de komst al goedgekeurd. Het enige wat restte, was een periode van zes weken waarin de vergunning ter inzage lag. Net voor het verstrijken gooien vijf belanghebbenden hun kont tegen de krib en staat het gehele plan op losse schroeven. Bewoners stappen naar de rechter.

Floris Visman 5 mei 2017

Mc Donalds Hilversum Vreelandseweg

De Rechtbank Midden-Nederland is duidelijk, wanneer er om een bevestiging wordt gevraagd: “Er is een voorlopige voorziening aangevraagd dus er wordt niet gebouwd tot er uitspraak is gedaan. Dinsdag weten we als het goed is wanneer de zitting wordt gepland, dan zal ook duidelijk worden wanneer er uitspraak wordt gedaan.”

Voor McDonald’s en de vastgoedondernemer die stond te trappelen om aan de slag te gaan, komt dit als een fikse tegenslag.

VreelandseWegMac

Dat er geprotesteerd is, dat is niets nieuws. Al sinds vorig jaar is actiecomité VreelandseWegMac bezig met het tegenhouden van een tweede vestiging van de fastfoodketen in Hilversum. Het begon in september met ruim 1100 handtekeningen die werden overhandigd aan het college van burgemeesters en wethouders. Daarnaast werden er veel bezwaarschriften ingediend, maar de actiegroep voelde zich niet serieus genomen.

Belangrijkste bezwaren

Woordvoerder van VreelandseWegMac Carolien Glasbergen legt uit: “Onze vier belangrijkste bezwaren tegen een McDonald’s aan de Vreelandseweg: verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, zwerfafval en geluidsoverlast.” Het knelpunt zit hem volgens Glasbergen bij de rotonde Vreelandseweg-Diependaalselaan. “Het is daar nu al druk en met een McDonald’s op die plek, wordt het nog veel drukker. Dan komt de verkeersveiligheid ook in het gedrang. Mensen worden ongeduldig en geven keihard gas als ze de kans krijgen. De rotonde en één van de afslagen worden vooral gebruikt voor verkeer van en naar een roeivereniging en drie of vier bedrijven die daar zitten.

We voelen ons door het college niet serieus genomen. Wethouder Floris Voorink heeft ons aangehoord en wij hebben hem veel gevraagd, maar dat heeft niets geholpen. Hij heeft ons niet het gevoel gegeven dat we een kans maakten. Uiteindelijk hebben we de stemming in de gemeenteraad met 19 tegen 18 verloren. Dat is inclusief de drie afwezige stemmers, die volgens ons zouden tegenstemmen."

Lees ook: Het menselijk equivalent van de Big Mac

Grote plannen

McDonald’s heeft grote plannen met de potentiële vestiging aan de Vreelandseweg. In de Ruimtelijke Onderbouwing van de gemeente staat te lezen dat er een McDonald’s én een McDrive komen op het oude bedrijventerrein (6000 vierkante meter). De gemeente stelt in datzelfde plan: ‘Een McDonald’s met McDrive is daarnaast een horecavoorziening die op dit moment in deze omvang niet aanwezig is in Hilversum. Het plan zal tevens nieuwe werkgelegenheid bieden.’

Hilversum kent op dit moment één McDonald’s; midden in het centrum op de Kerkstraat.

Impact

Mocht de vestiging er komen, dan heeft het een grote impact op de omgeving. Naast het restaurant en de McDrive komen er ook drie vlaggenmasten van 9 meter hoog (eentje staat er al en is een oude telefoonmast) en een nog hogere reclamemast (12 meter). Verder is nog niet precies duidelijk hoe het te plaatsen ‘straatmeubilair’ en het hekwerk (waarover gesproken wordt in de omgevingsvergunning) eruit gaan zien.

Tegenslag

Hoewel het een tegenslag is voor de fastfoodketen, wachten ze rustig op een officieel signaal van de gemeente Hilversum: “We wachten de periode van inzage af. En de eventueel daaruit voortvloeiende vervolgstappen die we van de gemeente zullen vernemen”, aldus woordvoerder Eunice Koekkoek.

Uitstel, geen afstel

Voor de eigenaar van de grond waar de mega-McDonald’s moet verrijzen, komt van uitstel geen afstel. Een resolute Roelof van Bruggen. “Welnee, kom nou toch”, reageert hij resoluut. Het gaat er in deze rechtszaak alleen om of we juridisch de goede weg bewandeld hebben. We hebben een zorgvuldige procedure gevolgd, we hebben niets fout gedaan. Ik vind het jammer dat dit op de laatste dag dat er bezwaar kan worden aangetekend, gebeurt. Dit heeft niets meer te maken met een normaal verschil van mening.”

Opzettelijk getraineerd

Van Bruggen heeft het gevoel dat de komst van de McDonald’s-vestiging opzettelijk wordt getraineerd. “Het kost allemaal geld en dat is jammer, maar dat vind ik niet het ergste. Het is frustrerend dat een aantal Hilversummers het hele proces al sinds de voorronde ophouden. Ik zie waarheid worden wat een van de tegenstanders in het begin gezegd heeft. ‘We zullen het wel niet kunnen tegenhouden, maar wel vertragen’. Nou, daar zijn ze heel succesvol in. En nu dit weer. Dan denk ik: ‘jongens, dit is geen normale manier van met elkaar discussiëren’. Ze willen gewoon hun zin hebben.”

Typisch Gooisch

De vastgoedondernemer heeft de hoop opgegeven dat tegenstanders stoppen met protesteren. “Het probleem is dat er rondom het project mensen wonen, die veel dichter bij tafeltje-dek-je dan bij tafeltje-mac-je zitten. Zij willen geen McDonald’s. Het is weer het oude verhaal in het Gooi: alles moet gebeuren, maar niet in mijn achtertuin. En dat is vervelend”, zegt Van Bruggen. “We hebben 6000 vierkante meter kantoor weggehaald voor de gemeente en de bewoners. Die laatsten zitten tegen zo’n rotgebouw aan te kijken. Zij krijgen nu een McDonald’s die je amper ziet.”

Langdurig proces

Glasbergen reageert op de uitlatingen van Van Bruggen. “Ik las dat Van Bruggen ons slechte verliezers vindt en dat het flauw is dat we in beroep zijn gegaan. Maar daar hebben we gewoon procedures voor in Nederland, dus ik snap niet waarom hij dit roept. Ik snap natuurlijk wel dat hij teleurgesteld is. We hadden wel eerder beroep aan kunnen tekenen, maar we hadden het sowieso al aangekondigd”, legt de woordvoerder uit. “In dat opzicht had hij het kunnen weten. De aanvraag was een langdurig proces."

Onzorgvuldige procedure

Actiecomité VreelandseWegMac blijft ontevreden met de gang van zaken. In een brief van de groep aan de gemeente die het vorig jaar november stuurde, staan talloze klachten over de ‘onzorgvuldige’ procedure. "Waarom nam de gemeente de verkeersprognose van McDonald’s zomaar over en deed het geen eigen onderzoek? Waarom is er onvoldoende aandacht voor zwerfvuil en geluidoverlast?" Vooralsnog zijn er veel vragen vanuit VreelandseWegMac.

Voorstanders

Opmerkelijk is dat er in niet alleen tegenstanders zijn, maar er zijn ook flink wat uitgesproken voorstanders. Begin maart, ruim een week voordat de gemeenteraad voor de McDonald’s stemde, verscheen er een petitie getiteld ‘Voor de nieuwe McDonald’s Vreelandseweg’. Er werden binnen no-time ruim 1100 handtekeningen binnengehaald. Op de dag van de stemming hing er een spandoek in de raadzaal met de opdruk ‘Graag een Mac op deze plek!’.

Afwachten

Gemeente Hilversum is in afwachting van terugkoppeling van de rechtbank. Raymond de Graaff, communicatieadviseur bij de gemeente, geeft tekst en uitleg. “Er is bezwaar (de voorlopige voorziening, red.) gemaakt tegen de vergunning die de ondernemer de mogelijkheid geeft aan de Vreelandseweg te bouwen. De inhoud van dat bezwaar hebben wij nog niet gezien, maar het gevolg is dat er nog niet gebouwd mag worden. Binnen de beroepstermijn van zes weken is een voorlopige voorziening ingediend. Dat betekent dat de vergunning is opgeschort. De voorzieningenrechter moet nu een besluit nemen over het schorsingsverzoek en de gemeente is in afwachting van de zittingsdatum”, aldus De Graaff.

Mislukte pogingen

McDonald’s probeert al langer meer voeten aan de grond te krijgen in het Gooi, maar dat gaat zeer moeizaam. De streek kent twee vestigingen; in Hilversum en in Bussum. Pogingen in de rest van het Gooi (en de omliggende Vechtstreek) strandden in het recente verleden. De gemeenteraad van Baarn stemde in 2013 unaniem tegen de kost van de fastfoodketen. Ook in Eemnes faalde een aanvraag. Het even verderop gelegen Eembrugge zat ook niet te wachten op een vestiging.

De voorlopige voorziening is een doorn in het oog van McDonald’s. Er werd gemikt op een opening in augustus, maar dat is nu onhaalbaar geworden.

Het probleem is dat er rondom het project mensen wonen, die veel dichter bij tafeltje-dek-je dan bij tafeltje-mac-je zitten

Roelof van Bruggen, eigenaar grond