Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Wat betekent 2022 voor vastgoedondernemers?

Prinsjesdag heeft niet gebracht waarop was gehoopt: doelmatige maatregelen voor de woningmarkt. Desalniettemin is er voor de vastgoedondernemer in het aankomende jaar een aantal relevante maatregelen waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen.

Richard Schaefers 8 oktober 2021

Richard Schaefers vastgoed Kienhuis Hoving

Richard Schaefers is notaris (commercieel) vastgoed bij KienhuisHoving advocaten en notarissen.

1. Opkoopbescherming

Vanaf 1 januari kunnen gemeenten buurten aanwijzen waar op de woningen een zelfbewoningsplicht komt te rusten. Dit kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen of waar de leefbaarheid onder druk staat door het opkopen van woningen voor verhuur. De gemeente moet zelf vooraf bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment vallen. Veel steden onderzoeken de inzet van dit middel; Amsterdam en Utrecht zijn zelfs voornemens hun hele stad aan te wijzen.

2. Omgevingswet

In juli 2022 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. De inwerkingtreding is al meermalen uitgesteld. Het doel van de Omgevingswet is te zorgen voor overzichtelijke en efficiënte regels voor een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De wet voegt diverse wetgeving inzake (onder meer) ruimte, wonen, infra, milieu, natuur en water samen; bijna alle huidige regelgeving over ruimtelijke ordening gaat op de schop. De wet zou daarnaast moeten zorgen voor snellere besluitvorming.

Lees ook: Bestuurders, opgelet!

3. Vennootschapsbelasting

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt in 2022 gewijzigd van 15 procent over de eerste 245.000 euro winst naar 15 procent over de eerste 395.000 euro winst. Daarboven geldt een tarief van 25 procent. Dit kan een groot voordeel opleveren voor wie volledig gebruik kan maken van de eerste schijf.

"Als gevolg van de Wet Excessief Lenen zal een DGA inkomstenbelasting gaan betalen over schulden aan zijn holding"

Richard Schaefers, notaris vastgoed bij KienhuisHoving

4. Overdrachtsbelasting

Behalve kleine beleidswijzigingen zijn er voor 2022 geen echte (tariefs-)wijzigingen aangekondigd. Het basistarief blijft 8 procent over de tegenprestatie.

5. Wet Excessief Lenen

Pas voorzien in 2023, maar van groot belang: de Wet Excessief Lenen. Als gevolg van dit wetsvoorstel zal een DGA in beginsel inkomstenbelasting gaan betalen over schulden aan zijn of haar holding voor zover die schulden hoger zijn dan 500.000 euro. Een schuld wordt voor de toepassing van deze regeling niet als schuld in aanmerking genomen (a) indien deze kwalificeert als eigenwoningschuld voor de eigenwoningregeling van box 1; en (b) voor zover ter zake van die schulden een - door een notaris gevestigd - recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Alleen voor reeds bestaande eigenwoningschulden geldt de laatstgenoemde voorwaarde niet.

Richard Schaefers is notaris (commercieel) vastgoed bij KienhuisHoving. Meer weten? Mail naar richard.schaefers@kienhuishoving.nl