Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Langdurig zieke werknemer, wat nu?

Alle werkgevers zullen vroeg of laat te maken krijgen met een langdurig zieke werknemer. Bij een ziekmelding komen er allerlei verplichtingen op een werkgever af. Speciale aandacht voor het re-integratietraject en een nieuw wetsvoorstel.

Astrid Kiewiet en Ilse van der Woude 27 maart 2021

Astrid Kiewiet Kienhuis Hoving klein

Astrid Kiewiet, advocaat van KienhuisHoving: ,,Een nieuwe wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend is."

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, dient de werkgever in beginsel gedurende twee jaren (een gedeelte van) het loon van deze werknemer door te betalen en zorg te dragen voor re-integratie. Het doel van het re-integratietraject is om te zorgen dat de werknemer herstelt van zijn beperkingen en weer volledig (of deels) aan het werk kan. De werkgever is verplicht om zich tijdens dit traject te laten ondersteunen door onder meer een arbodienst of bedrijfsarts. Na twee jaar worden de re-integratieactiviteiten van de werkgever en de werknemer door het UWV getoetst. Is dit onvoldoende of is het resultaat onbevredigend, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen aan de werkgever.

Lees ook: Denk aan je eigen mensen

Beoordeling WIA-aanvraag

In 12 procent van de gevallen waarin het re-integratiedossier na twee jaren wordt getoetst, legt het UWV aan de werkgever een loonsanctie op vanwege een afwijkend medisch oordeel omtrent de beperkingen van de zieke werknemer. Dit houdt voor de werkgever in dat hij nog maximaal 52 weken extra het loon van de zieke werknemer moet betalen. Werkgevers ervaren deze loonsanctie vaak als zeer bezwarend. Hoewel een werkgever de oorzaak van de ziekte van een werknemer vaak niet weet en afhankelijk is van de adviezen van een bedrijfsarts, komen de kosten voor rekening van de werkgever.

"In 12 procent van de gevallen waarin het re-integratiedossier na twee jaren wordt getoetst, legt het UWV aan de werkgever een loonsanctie op vanwege een afwijkend medisch oordeel"

Astrid Kiewiet en Ilse van der Woude (KienhuisHoving)

Nieuw wetsvoorstel over re-integratie

Door het – inmiddels afgetreden – kabinet is in 2020 een nieuw wetsvoorstel ingediend (met een beoogde datum van inwerkingtreding van 1 september 2021), dat er voor moet zorgen dat het oordeel van de bedrijfsarts gedurende het re-integratietraject leidend wordt voor het UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag bij de aanvraag van een WIA-uitkering voor de zieke werknemer. Door dit wetsvoorstel zou de werkgever niet meer kunnen worden afgerekend op een afwijkend medisch oordeel van de bedrijfsarts. Wel merken wij op dat het UWV op andere gronden nog wel een loonsanctie aan werkgever kan opleggen.

Astrid Kiewiet (foto boven) en Ilse van der Woude (foto hiernaast) zijn advocaten bij KienhuisHoving. Meer weten? Kijk op kienhuishoving.nl