Nieuws Wet- en regelgeving

Medewerker langdurig ziek? Soms verplicht rechter je tot ontslag

Onlangs dwong een medische rechter een werkgever om zijn langdurig zieke werknemer te ontslaan. Reden: werkgevers kunnen in deze situatie achteraf compensatie krijgen voor de transitievergoeding (ontslagvergoeding). Werknemers hebben hier recht op als ze ontslagen worden na een dienstverband van twee jaar of langer.

Sandra van den Nieuwenhof 10 februari 2019

Ontslag soms verplicht voor langdurig zieke medewerkers

Trouw berichtte onlangs over een recente uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waaruit blijkt dat de rechter de werkgever van een medisch specialist dwingt om hem te ontslaan. Het medisch scheidsgerecht doet bindend uitspraak in conflicten in de zorg. Op deze manier kan de arts, die al twee jaar arbeidsongeschikt is en vanwege een terminale ziekte ook niet meer zal terugkeren, een transitievergoeding krijgen van zijn oude baas. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het baanverlies.

Prijskaartje

Wanneer je werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kun je afscheid van hem nemen. Aan dit ontslag hangt wel het prijskaartje van de transitievergoeding. Dit weerhoudt werkgevers er vaak van om langdurig zieke werknemers te ontslaan, ze houden dan liever de arbeidsovereenkomst in stand. Zo ontstaan de zogenaamde slapende dienstverbanden. En zolang je werknemer ziek blijft, hoef je geen loon meer te betalen. De verplichting om loon door te betalen vervalt immers na twee jaar.

Lees ook: Rechter: medewerker die dronken op werk komt mag niet altijd worden ontslagen

Doorbraak

De uitspraak van het medisch rechtscollege kan een doorbraak betekenen voor werknemers in dezelfde situatie. Arbeidsrechtadvocate Ludith Haarsma uit Paterswolde spande namens de arts de zaak aan. Ze wees op een nieuwe mogelijkheid voor werkgevers om achteraf van uitkeringsorganisatie UWV een compensatie te krijgen.

Ze doelde daarbij op de wet die de compensatie van de transitievergoedingen bij langdurige ziekte regelt. Deze wet gaat - hoogstwaarschijnlijk - met ingang van 1 april 2020 in. Vanaf die datum kunnen werkgevers gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoedingen. De overheid wil de drempel voor ontslag op deze manier wegnemen. Volgens Haarsma zijn de meeste werkgevers nog niet op de hoogte van deze wet.

Lees ook: Ontslag op staande voet: wanneer het wel en niet mag

Terugwerkende kracht

Op de website van het UWV is hier al wel het een en ander over terug te vinden. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding, aldus het UWV. “Het is de bedoeling om aanvragen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. Heb je een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heb je hem een transitievergoeding betaald? Dan kun je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015”, vermeldt het UWV.

Goed werkgeverschap

Op de vraag of ‘gewone’ rechters deze uitspraak van het medisch scheidscollege - een vorm van arbitrage - zullen volgen bij vergelijkbare zaken, antwoordt Haarsma: “Ik denk dat deze uitspraak opvolging zal krijgen. Het verhoudt zich nu lastig met goed werkgeverschap een dienstverband slapend te houden van een langdurig arbeidsongeschikte, van wie vaststaat dat hij niet meer terugkeert op het werk. En dat alleen om de transitievergoeding niet te hoeven te betalen, terwijl die vergoeding zal worden terugbetaald. Voor die gevallen zou je kunnen bepleiten dat opzegging van de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde termijn na twee jaar arbeidsongeschiktheid een verplichting moet worden. Nu is het nog een keuze voor de werkgever in de huidige wetgeving.”