Nieuws Wet- en regelgeving

Met deze regelwijzigingen moeten ondernemers in 2018 rekening houden

Met welke wijzigingen ten opzichte van de huidige regels moeten ondernemers rekening houden? Ed Mulderink is advocaat bij Koch Advocaten en geeft in dit stuk antwoord op die vraag.

PETER DE JONG | De Ondernemer i.s.m. Koch Advocaten | Foto: Lopje van de Reijt 2 januari 2018

Edmulderink

Wat brengt het nieuwe jaar ons? Binnen twee jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er al weer een groot aantal wijzigingen op komst. Volgens het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is het de bedoeling dat in elk geval de volgende wijzigingen zullen worden doorgevoerd:

  • Ketenregeling; toch weer van twee naar drie jaar.
  • Proeftijd gaat naar 5 maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Loondoorbetaling bij ziekte van twee jaar naar een jaar. Dit dan voor kleine werkgevers.
  • Payrolling zal worden uitgesloten van het regime zoals dit bij de uitzendovereenkomst van toepassing is.
  • Stapeling van de ontslaggronden. Daarbij zal dan de ontslagvergoeding wel tot een verhoging leiden.

Lees ook: Nieuwe regelgeving 2018: dit verandert voor ondernemers per 1 januari

Eindstreep

In de rechtspraak is er al een zekere ontwikkeling te zien bij toepassing van de eventuele billijke vergoeding. Uiteraard is het in dit stadium wachten op de vraag welke beoogde wijzigingen daadwerkelijk de eindstreep halen, maar het moge wel duidelijk zijn dat een zorgvuldige inschatting zal moeten worden gemaakt wat er met nieuwe arbeidsovereenkomsten zal worden gedaan, alsmede beoogde ontslagrondes.