Nieuws Wet- en regelgeving

Nieuwe regelgeving 2018: dit verandert voor ondernemers per 1 januari

Door wetswijzigingen wordt voor ondernemers nieuwe regelgeving van kracht per 1 januari 2018. Een overzicht van de nieuwe of gewijzigde regels die voor jou belangrijk (kunnen) zijn.

Tijmen de Groen 27 december 2017

Wetgeving 2018 personeel minimumloon stukloon aow leeftijd premiekorting werknemer btw landbouwregeling

Btw-landbouwregeling afgeschaft

De btw-landbouwregeling wordt afgeschaft. Door die regeling hoefden veehouders, boshouders, land- en tuinbouwers geen btw te betalen. De btw die zij vanaf 1 januari gaan betalen kunnen zij onder de zelfde voorwaarden terugvragen als andere ondernemers.

No risk premie oudere werknemer

Het wordt aantrekkelijker gemaakt om oudere medewerkers in dienst te nemen. Als je werknemers in dienst neemt die ouder dan 56 zijn en deze ziek worden, dan neemt het UWV de loondoorbetaling van je over. Het gaat hierbij wel uitsluitend om medewerkers die voor hun dienstverband bij jou minimaal één jaar werkloos zijn geweest én een ww-uitkering hebben gehad.

Lees ook: Trendwatcher Adjiedj Bakas: 'anti-terrorisme obstakels van beton zijn big business'

AOW-leeftijd omhoog

Ook in het nieuwe jaar gaat de AOW-leeftijd verder omhoog. Deze al lang aangekondigde maatregel verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar in 2018. De volgende verhoging laat nog even op zich wachten: op 1 januari 2021 gaat het nóg een jaar omhoog naar 67 jaar.

Premiekorting makkelijker te ontvangen

Wanneer je als werkgever, werkloze jongeren, ouderen en/of minder valide medewerkers in dienst neemt, wordt het makkelijker om de premiekorting aan te vragen. Vanaf 1 januari dien je die zelf te berrekenen en verrekenen als onderdeel van de loonaangifte.

Minimumloon

Het minimum loon voor werknemers gaat omhoog, hetzelfde geldt voor het minimum jeugdloon.

De nieuwe bedragen:

Leeftijd Per maand Per week Per dag

22 jaar en ouder € 1.578,00 € 364,15 € 72,83

21 jaar € 1.341,30 € 309,55 € 61,91

20 jaar € 1.104,60 € 254,90 € 50,98

19 jaar € 867,90 € 200,30 € 40,06

18 jaar € 749,55 € 172,95 € 34,59

17 jaar € 623,30 € 143,85 € 28,77

16 jaar € 544,40 € 125,65 € 25,13

15 jaar € 473,40 € 109,25 € 21,80

Stukloon

Bij het uitbetalen van personeel via stukloon blijft het minimumloon voortaan wel van kracht. Er blijft een uitzondering mogelijk voor taken waarbij je niet genoeg toezicht kunt houden. In dat geval moeten de werkgevers- en werknemersorganisatie een stukloonnorm vast stellen en een verzoek indienen bij de Stichting van de Arbeid. Er zijn ook andere situaties mogelijk, hoe dat precies in zijn werk gaat vind je hier.

Nieuw: de algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 krijg je als ondernemer te maken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt bepaald dat iedere ondernemer verantwoordelijk is voor de gegevens van zijn klanten. Bereid je op tijd voor, want de boetes worden hoog. De AVG is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen datamisbruik, met name jonge en kwetsbare mensen. De AVG stelt het verplicht om de verwerking van persoonsgegevens te registreren. Voortaan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt dan ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alles wat je moet weten over AVG, of die ook van toepassing is op jou en hoe je met klantgegevens moet omgaan, lees je in dit overzichtelijke artikel.