Nieuws Wet- en regelgeving

'Nieuwe wet (WAB) doet kosten uitzendpersoneel per 1 januari 2020 verhogen’

Stijgende kosten voor flexkrachten, dat is wat uitzendbureaus en payrollbedrijven door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zien gebeuren. Die kosten zullen hoogstwaarschijnlijk worden doorberekend op de werkgever.

Redactie 17 juli 2019

Payrollers uitzenders verwachten problemen wet arbeidsmarkt balans wab

Mediaplatformen PW. en Flexmarkt zijn tot die conclusie gekomen nadat zij 144 HR-professionals en flexondernemers naar hun verwachtingen van de WAB vroegen.

Somberheid over financiële gevolgen van WAB

Er heerst somberheid over de financiële gevolgen die de WAB met zich mee kan brengen. Bijna 70 procent verwacht dat de kostprijs zal stijgen en de marges onder druk komen te staan. Ook voorzien zij meer administratieve lasten. Iets meer dan 10 procent denkt de hogere kosten via tariefstijgingen volledig door te kunnen berekenen naar de klant. 20 procent verwacht dat de wet niet of nauwelijks gevolgen zal hebben voor de resultaten van de eigen organisatie.

Een nieuwe differentiatie voor de WW-premie maakt dat er een aanzienlijk hogere premie komt voor uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract. Voor 16 procent van de respondenten komt dit als een onaangename verrassing: zij waren hier nog niet van op de hoogte. Een ruime meerderheid (63 procent) noemt de premieverhoging een onwenselijke ingreep van de wetgever. Een op de vijf staat hier milder tegenover en kan zich wel iets voorstellen bij de ingreep.

Lees ook: Meer zekerheden voor zzp'ers door nieuwe Europese wet

Weinig vertrouwen in het halen van de WAB-deadline

Op het moment dat de WAB in 2020 van kracht wordt, moeten werkgevers duidelijk maken of zij uitzend- of payrollkrachten in dienst hebben. Het meest duidelijke verschil zit hem in werving van de uitzendkracht: als het payroll/uitzendbureau de arbeidskracht zelf heeft geworven en geselecteerd, is er sprake van een uitzendrelatie. Als de werkplek de werknemer zelf heeft geworven en geselecteerd en alleen het formele werkgeverschap uit handen geeft, dan is er sprake van een payrollrelatie. Dat heeft voor uitzenders ook grote gevolgen voor de salarisadministratie. Opvallend is dat slechts een kwart van de ondervraagden ervan is overtuigd dat hij de deadline van 1 januari haalt en de administratie heeft aangepast.

Ruim 40 procent is iets gereserveerder en zegt 'waarschijnlijk wel op tijd klaar te zijn voor de WAB'. Daartegenover staat dat liefst een op de drie ervoor vreest de zaken niet op orde te hebben of dat het lastig wordt om de deadline te halen.

Lees ook: Snellere betaling van facturen: 7 tips om zélf op te pakken

Dit is het uitgangspunt van de WAB

Het uitgangspunt van de WAB is dat er voor een type contract moet worden gekozen dat bij het werk past. Flexwerk blijft daarin mogelij, maar wordt wel duurder omdat werkgevers meer premie moeten betalen voor flexwerkers dan voor vaste werknemers. Ontslag wordt iets eenvoudiger en ook wat goedkoper. Zo hoopt het kabinet werkgevers te verleiden om werknemers een vast contract te geven.

De eerste Kamer heeft het kabinet gevraagd om hiernaast snel met voorstellen te komen om zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen, bijvoorbeeld door het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Overige verandering na invoering WAB

De maximale duur van de ketenregeling gaat weer terug naar drie jaar. Dat betekent dat er weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan, zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. In tegenstelling tot het oorspronkelijke wetvoorstel, komt er geen langere proeftijd van maximaal 5 maanden in contracten voor onbepaalde tijd. Flexibelere afspraken maken voor seizoenswerk is straks wel een mogelijkheid in de cao.