Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Ouderenregeling is weer fiscaal aantrekkelijk

Werkgever en werknemer hebben overeenstemming bereikt om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. De werknemer wil graag een paar jaar voor zijn AOW-datum uit dienst, de werkgever wil op zijn beurt investeren in jong personeel. Een win-winsituatie dus. Maar hoe zit het met de ontslagvergoeding?

Bettina Oostendorp 14 september 2021

Werk baas meeting pixabay

Bij ontslag dreigt voor werkgevers een fiscale strafheffing van 52 procent over de ontslagvergoeding. Foto: Pixabay

Bij een beëindigingsovereenkomst bestaat er op grond van de wet in deze situatie geen verplichting om een transitievergoeding toe te kennen. De werkgever en werknemer kunnen dus écht alles met elkaar overeenkomen als het om de hoogte van de ontslagvergoeding in de beëindigingsovereenkomst gaat. De onderhandelingen hierover zijn begonnen. De werkgever en werknemer zijn tevreden over de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze blijdschap is bij de werkgever echter maar van korte duur. Hij ziet zich namelijk geconfronteerd met een fiscale strafheffing van 52 procent over de ontslagvergoeding, de zogenoemde RVU-heffing. Maar gelukkig zijn er nieuwe mogelijkheden.

Lees ook: Langdurig zieke werknemer, wat nu?

RVU-drempelvrijstelling

Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2025 geldt een RVU-drempelvrijstelling. De ontslagvergoeding wordt hierdoor onder voorwaarden (deels) niet belast met een strafheffing van 52 procent. Deze voorwaarden zijn:

  • De werknemer stopt maximaal 36 maanden voor zijn AOW-datum met werken (dit mag dus ook minder zijn) en ontvangt in deze maand(en) een eenmalige of periodieke ontslagvergoeding;
  • Van de ontslagvergoeding is maximaal 1.847 euro bruto (bedrag 2021) per maand vrijgesteld van een RVU-heffing.

"Werkgevers krijgen een fiscale strafheffing van 52 procent over een ontslagvergoeding, maar gelukkig zijn er nieuwe mogelijkheden"

Bettina Oostendorp, jurist bij KienhuisHoving

Mogelijkheden van pensioenregeling

Een RVU-drempelvrijstelling klinkt aantrekkelijk, maar geldt dus tot een bedrag van 1.847 euro bruto per maand. Een eventueel gedeelte van de ontslagvergoeding boven het bedrag van de RVU-drempelvrijstelling wordt dan alsnog belast met een strafheffing van 52 procent. In dat geval kan het lucratief zijn om de mogelijkheden te onderzoeken die de pensioenregeling biedt, zodat de fiscale strafheffing (deels) kan worden voorkomen. Mogelijk kan (in combinatie met het vervroegen van de pensioendatum) een gedeelte van de ontslagvergoeding worden ingelegd in de pensioenregeling van de werknemer.

Lees ook: Hoe lang mag een concurrentiebeding duren?

Tijdelijke regeling: MDIEU

Vanaf 21 januari 2021 bestaat er ook een tijdelijke subsidieregeling om eerder uittreden te faciliteren, de zogenaamde Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Eén van de voorwaarden voor aanspraak op subsidie is dat er tevens geïnvesteerd wordt in duurzame inzetbaarheid. De subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau en doorgeleid aan werkgevers binnen de sector.

Bettina Oostendorp

Jurist arbeids- en pensioenrecht bij KienhuisHoving

Bettina Oostendorp is jurist arbeidsrecht en pensioenrecht bij KienhuisHoving. Meer weten? E-mail: bettina.oostendorp@kienhuishoving.nl