Nieuws Wet- en regelgeving

Dit plan moet voor een snelle oplossing van het stikstofprobleem gaan zorgen

Boeren, milieuorganisaties en ondernemerspartijen hebben een gezamenlijk plan gemaakt om in negen jaar tijd de stikstofuitstoot met 40 procent te verminderen. Het voorstel kost de overheid tot 2030 elk jaar 1,7 miljard euro, maar dan beloven de organisaties dat problemen rond het verlenen van bouwvergunningen en stalaanpassingen verleden tijd zijn.

Sanne Schelfaut (AD) 26 mei 2021

Plan snelle oplossing stikstofprobleem

In het nieuwe plan gaat het onder meer over subsidies voor boeren die willen innoveren, bijvoorbeeld door hun stal te vernieuwen, zodat mest en urine van hun vee sneller van elkaar worden gescheiden. Foto: ANP

,,Bij mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek betekent winst voor de één meestal verlies voor de ander, waardoor breed draagvlak tot op heden ontbreekt en de impasse voortduurt, met alle gevolgen voor natuur en economie van dien. Daar willen we uit en dat kan met onze aanpak waar natuur en economie beiden beter van worden’’, aldus de bestuurders van LTO, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland.

Reductiedoelen continu gemeten in nieuwe aanpak

Volgens de zes organisaties is een gebiedsgerichte aanpak essentieel om het plan te laten slagen, schrijft AD. ,,De stikstof-situatie verschilt immers per gebied en kan dus ook alleen lokaal worden opgelost. Daarbij is de participatie van boeren en natuurbeheerders onontbeerlijk in plaats van dat maatregelen van bovenaf worden opgelegd. In de nieuwe aanpak worden reductiedoelen juridisch verantwoord en continu gemeten. Indien nodig kan het rijk bijsturen, op basis van een tweejaarlijkse evaluatie.’’

Lees ook: Ingrid Thijssen (VNO-NCW) maant politiek tempo te maken met verduurzaming industrie

De benodigde financiering van de overheid moet volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland voornamelijk naar de landbouw gaan. Er zouden subsidies moeten komen voor boeren die willen innoveren, bijvoorbeeld door hun stal te vernieuwen, zodat mest en urine van hun vee sneller van elkaar worden gescheiden. Daardoor zou er minder stikstof vrijkomen. Ook zouden de boeren meer willen inzetten op weidegang, het met water verdunnen van mest voor het land en minder eiwitrijk voer.

Subsidie voor grote uitstoters die vrijwillig stoppen

Een andere pijler van het plan is een vergoedingsregeling voor boeren en andere grote uitstoters van stikstof die hun bedrijf vrijwillig willen stoppen of verplaatsen naar een andere locatie. Ook stellen de organisaties voor om boeren meer mee te laten helpen met natuurbeheer.

De organisaties vragen nu aan de politiek om hun aanpak verder uit te werken. Ook adviseren ze het demissionaire kabinet om het plan voor te leggen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Niet alle boeren zijn te spreken over het plan. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), vindt een stikstofreductie van 40 procent in negen jaar tijd veel te fors. ,,In de nieuwe stikstofwet is een vermindering van 26 procent vastgelegd. Dat is wat ons betreft het hoogst haalbare. Wij als FDF gaan zeker niet mee in nog minder uitstoot, dat kan LTO Nederland op z'n buik schrijven.’’

"In de nieuwe stikstofwet is een vermindering van 26 procent vastgelegd. Dat is wat ons betreft het hoogst haalbare"

Mark van den Oever, voorman Farmers Defence Force (FDF)

Greenpeace en Milieudefensie: slap compromis zonder ecologische onderbouwing

Milieuclubs als Greenpeace en Milieudefensie zijn ook niet enthousiast, maar juist om een heel andere reden. Ze noemen het een slap compromis dat ecologische onderbouwing mist. Het plan doet volgens de organisaties bij lange na niet genoeg om verdere verslechtering van kwetsbare natuur te voorkomen.

Greenpeace maakte vorige week bekend naar de rechter te zullen stappen als het kabinet niet met extra maatregelen komt voor minder stikstofuitstoot in de natuur. Greenpeace vindt de reductie met 26 procent in 2030 juist veel te weinig.

De stikstofproblematiek ontstond in 2019, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde, in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws